Jobagenten giver dig besked om jobs

Du kan oprette en jobagent, som automatisk sender en mail, når der er et ledigt job hos Skive Kommune, der matcher dine ønsker.

Jobagent
Hvis smitten med corona-virus for alvor får fat, får vi brug for flere medarbejdere, der kan hjælpe til på vores plejecentre og sociale tilbud samt i skoler og dagtilbud.

Vi opfordrer derfor følgende faggrupper til at stille sig til rådighed som assistance i forbindelse med corona-virus:
  • pædagogisk personale samt pædagog- eller lærerstuderende
  • sundhedsfagligt personale samt sygeplejerskestuderende
Uanset om du er pensioneret, efterlønsmodtager, studerende, ledig eller på arbejdsmarkedet, så hører vi gerne fra dig. Vi kan også få brug for andre faggrupper end ovenstående, studerende eller ufaglærte, der har tid og overskud til at hjælpe midlertidigt.

Registrer dig og afvent
Vi kender ikke på forhånd antallet af ledige hænder vi kan få brug for, for situationen udvikler sig hele tiden. Men vi vil gerne være på forkant, så vi kan reagere hurtigt, hvis der opstår mangel på personale.
Hvis vi får behov for dine kompetencer, så kontakter vi dig for en snak om hvor du kan hjælpe og med hvilke opgaver. Det er vigtigt, at du kan varetage opgaverne med sikkerhed for både dig selv og for de personer du skal være i kontakt med. Derfor vil du inden du starter, blive oplært i forhold til de opgaver du skal løse - det kan f.eks. være oplæring i hygiejne, medicinhåndtering, hvordan du bruger værnemidler eller hvordan du yder omsorg personlig pleje.

Sådan registrerer du dig i corona-jobbanken

Hvis du er pædagogisk uddannet eller pædagog- eller lærerstuderende:
Registrer dig via dette link
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sara H. Pedersen på 40 42 00 81

Hvis du er sundhedsfaglig uddannet eller sygeplejestuderende:
Registrer dig via dette link
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lena Haras på 20 98 73 61

Hvis du hører til en anden faggruppe end de ovenstående, er under anden uddannelse end ovennævnte eller er ufaglært, men har tid og lyst til at hjælpe, hvis vi får behov:
Registrer dig via dette link
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lena Haras på 20 98 73 61

Løn og ansættelsesvilkår
Alle der bliver indkaldt får overenskomstmæssig løn og bliver ansat som timelønnet vikar.

Straffeattest og børneattest
Hvis vi indkalder dig som corona-assistance skal du fremsende din straffeattest og børneattest.

Tre veje til ekstra hænder
Skive Kommune arbejder i tre faser på at skaffe medarbejder-assistance, der kan stå til rådighed, hvis vi skal modtage store grupper af borgere fra hospitalerne, eller hvis større grupper af medarbejdere med kritiske opgaver bliver smittet med corona-virus.
 
  • Vi er i løbende dialog med DSR og FOA om at formidle kontakten til pensionerede medlemmer.
  • En ny aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet giver kommunerne øget fleksibilitet til i dialog med de allerede ansatte medarbejdere at omplacere fx hjemsendte medarbejdere til andre funktioner og opgaver end dem, de normalt er ansat til at løse.
  • Et samarbejde mellem KL, Danske Professionshøjskoler, Lærerstuderendes Landskreds (LL) og Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) om jobbanker for lærer- og pædagogstuderende. De studerende, der findes gennem en jobbank, aflønnes for deres arbejde, ligesom arbejdet finder sted ved siden af studiet og ikke må ske på bekostning af studieaktiviteter. Arbejdet er heller ikke en erstatning for eventuelle praktikforløb.

Tak for din interesse.

Søg stillingen elektronisk via vores rekrutteringssystem

RENT LIV er livshjulet på Skiveegnen. Vi skaber vækst og udvikling gennem grønne handlinger. Vi gør det sammen gennem fælles virkelyst. Vi gør det for at benytte, beskytte og udvikle en egn i balance.
Grøn handling i fællesskaber og for en egn i balance. Tilsammen giver det RENT LIV.

Søg stillingen her (digital formular)

Tilbage til joblisten