Spring navigation over

Åbenhed om USP-projekterne

28-04-2015

Skive Kommune ønsker fuld åbenhed om USP-projekterne. Hvad end du ønsker at danne dig et hurtigt overblik, eller du har behov for en mere detaljeret indsigt, kan du finde informationerne her på skive.dk.

USP står for Udvikling og Strategisk Planlægning, hvilket er navnet på den afdeling i Skive Kommune, som har stået for arbejdet med landdistriktsudvikling.

Afdelingen har i tæt samarbejde med frivillige borgere fra lokalområderne arbejdet med en lang række projekter, som har skabt udvikling til gavn for nuværende og kommende borgere rundt omkring i kommunen

En gennemgang af de 90 USP-projekter har dog vist, at der har været uklarheder omkring den økonomiske styring, hvilket har medført et merforbrug i projekterne.

Dette merforbrug er blevet godkendt af byrådet i 2014, der samtidig godkendte et nyt administrationsgrundlag og dermed en væsentlig strammere økonomisk styring af arbejdet med landdistriktsprojekter.

Der er politisk enighed om at bede kommunernes øverste tilsynsmyndighed, Statsforvaltningen, om at vurdere Skive Kommunes håndtering af USP-projekterne.

Overblik over USP-projekterne

Læs de politiske beslutninger, hør borgmesterens forklaring, se revisionens notat m.m.

Se mere her