Spring navigation over

Borgmester Peder Christian Kirkegaard anerkender pressefrihed og ytringsfrihed

02-06-2015

- De debatindlæg, som viceborgmester Preben Andersen har skrevet til Skive Folkeblad, er skrevet på hans egne vegne og hverken på mine eller Skive Kommunes vegne. Det fastslår borgmester Peder Christian Kirkegaard.

- Som borgmester, og som kommune, anerkender vi Skive Folkeblads fulde ret til at dække kommunens sager, både når vinklen er positiv, og når den har en kritisk tilgang. Ligeledes anerkender jeg politikernes ret til frit at ytre sig i en sag, både når jeg er enig eller uenig heri, siger Peder Christian Kirkegaard.

Skive Folkeblad har gennem de seneste måneder dækket udviklingsprojekterne gennem en lang række artikler, hvilket har medført en del debat i Skive Folkeblad, i form af indlæg både fra borgere og fra politikere.

- Dækningen og vinklingen af sagen i avisens artikler kan man sætte spørgsmålstegn ved, ligesom der også i visse tilfælde har været bragt faktuelle forkerte oplysninger.  Derudover sættes der hovedsaligt fokus på det, der er gået galt, mens der ikke fortælles ret meget om alt det, der er gået godt, hvilket er meget, meget mere. Men det betyder ikke, at kommunen ønsker at forhindre dækningen, fastslår borgmesteren.

Skive Kommune har siden november givet Skive Folkeblad et stort antal aktindsigter med hundredvis af dokumenter fra udviklingsprojekterne, og der er udleveret langt flere dokumenter på sagerne, end loven om offentlighed i forvaltningen kræver.

Udviklingsprojekterne har et omfang og en kompleksitet, som blandt andet betød, at forvaltningen brugte omkring et år på at foretage en økonomisk og administrativ gennemgang med det formål at bringe orden i sagerne.

- Når udviklingssagerne efterfølgende er blevet fremstillet én for én i Skive Folkeblad, kan man godt foranlediges til at tro, at avisen gang på gang finder nye udviklingsprojekter, som er gået galt, men det er altså de samme sager, som vi allerede har erkendt og desuden handlet på for undgå en lignende situation i fremtiden, siger borgmesteren.

 

På kommunens hjemmeside www.skive.dk/usp-projekter kan borgerne finde en lang række informationer om udviklingsprojekterne.

- Vi ønsker fuld åbenhed i udviklingssagerne. Når avisen skriver, at der er givet aktindsigt i en sag, så kan nogen komme til at tro, at det skyldes manglende vilje fra vores side til at fortælle åbent om sagerne. Dette er ikke tilfældet. Men der er tale om 90 udviklingsprojekter, som tilsammen har tusindevis af dokumenter, og de centrale personer, som har haft ansvaret for sagerne er ikke længere ansatte i Skive Kommune, fortæller Peder Christian Kirkegaard.

Gennemgangen af udviklingsprojekterne blev i november 2014 lagt frem i byrådet, som godkendte et merforbrug på 10,2 mio. kroner.  Skive Kommune arbejder derudover fortsat på at hente 8,9 mio. kroner hjem i ekstern finansiering.Der er en risiko for, at dette ikke lykkes. Ved samme lejlighed godkendte byrådet nye procedurer, der strammer op på det økonomiske og administrative grundlag.

Allerede ved gennemgangen i november 2014 meldte borgmesteren klart ud, at han tog det fulde politiske ansvar for udviklingssagerne. Han ærgrer sig over, at kommunen bliver oplevet som lukket og hemmelighedsfuld omkring sagerne.

- Vi forsøger ikke at skjule noget, men jeg må erkende, at udviklingssagerne har fyldt meget og har været med til at forplante en usikkerhed hos borgerne, der ikke hverken er betimelig eller rimelig. Derfor har vi også truffet en politisk beslutning om at lade Statsforvaltningen undersøge og vurdere lovligheden af vores håndtering af sagerne. Og jeg kan love, at vi agter at tage Statsforvaltningens tilbagemelding meget alvorligt, siger Peder Christian Kirkegaard.