Spring navigation over

Borgmester Peder Christian Kirkegaard: Jeg ønsker fuld åbenhed og svarer gerne på spørgsmål

26-03-2015

Som reaktion på en artikel i Skive Folkeblad tirsdag d. 24. marts, har borgmester Peder Christian Kirkegaard udsendt nedenstående pressemeddelelse

Borgmesteren modtog i slutningen af sidste uge fire spørgsmål via mail fra Skive Folkeblad. Han besvarede spørgsmålene via mail mandag den 23. marts 2015. Skive Folkeblad bragte tirsdag den 24. marts 2015 en artikel på baggrund af dette skriftlige interview. Men i artiklens indledning referer journalisten til et spørgsmål, som aldrig blev stillet, og journalisten sætter det fiktive spørgsmål sammen med et svar, som borgmesteren havde givet på et andet spørgsmål.

I artiklen står der:
”Hvad borgmester Peder Chr. Kirkegaard, Hald, (V), blev informeret om af sin forgænger, holder han for sig selv, når det drejer sig om de mange udviklingsprojekter, der løb løbsk og foreløbig har kostet Skive Kommune 14 millioner kroner.
Skive Folkeblad har spurgt Peder Chr. Kirkegaard, om han af tidligere borgmester Flemming Eskildsen, Glyngøre, (V), var gjort bekendt med, at der var kommet flere mundtlige advarsler fra den daværende tekniske direktør Ole Jørgen Jensen. Og at direktøren også skriftligt den 4. marts 2013 i et notat advarede sin politiske chef og kolleger i direktionen om, at noget var galt.”

Det er ikke korrekt. Spørgsmålet, som borgmester Peder Christian Kirkegaard er blevet stillet, og som han derfor har svaret på, lød:
Var du og Venstres byrådsgruppe på det tidspunkt informeret om, at den daværende direktør i teknisk forvaltning flere gange mundtligt og derefter skriftligt i form af notatet havde gjort borgmester Flemming Eskildsen og direktionen bekendt med, at han mente, der blev handlet i strid med regler og forskrifter, som det er anført i notatet.”

Til det spørgsmål har borgmesteren den 23. marts 2015 svaret:
”Jeg har ingen adgang til at referere fra Venstres gruppemøder. For mit eget vedkommende var det første gang jeg så notat fra Ole Jørgen Jensen. Som overfor nævnt var der sat handling i gang, og har også efterfølgende konstateret, at der var iværksat flere initiativer til udredning af sagen, som i min opfattelse har en kompleksitet, som er noget større end det nogen gange bliver fremstillet.”

Da journalisten modtager svaret, beder hun borgmesteren præcisere:
”Beklager, at jeg bliver nødt til at ulejlige dig på ny, men dit svar på det 3. spørgsmål efterlader uklarhed, hvad angår dit kendskab til det notat Ole Jørgen Jensen fremlade på direktionsmødet den 4. marts 2013 for daværende borgmester Flemming Eskildsen.
For at der ikke skal opstå misforståelse, bedes du forklare, om du – inden Ole Jørgen Jensen opsøgte dig den 4. juli 2013 – var bekendt med, at han flere gange mundtligt og derefter skriftligt den 4. marts 2013 havde fremført sine bekymringer.
Du skriver:
”For mit vedkommende var det første gang, jeg så notatet fra Ole Jørgen Jensen”.
Den skrivelse, han giver dig i din egenskab af fungerende borgmester den 4. juli 2013, er stilet til dig.
Det er jo ikke notatet fra 4. marts, han overrækker dig.
Håber du vil give et svar, så Folkebladets læsere ikke efterlades i tvivl.”

Borgmesteren præciserer svaret i en ny mail til journalisten den 24. marts. 2015:
”For at imødekomme dit ønske, om at svaret i spørgsmål 3 kan efterlade uklarhed, har jeg præciseret svaret. Se nedenfor i tidligere sendte mail”
”Jeg har ingen adgang til at referere fra Venstres gruppemøder.  For mit eget vedkommende var jeg ikke bekendt med bekymringer af den karakter, og det er første gang i juli jeg ser et notat fra Ole Jørgen Jensen. Som overfor nævnt var der sat handling i gang, og har også efterfølgende konstateret, at der var iværksat flere initiativer til udredning af sagen, som i min opfattelse har en kompleksitet, som er noget større end det nogen gange bliver fremstillet.”

Borgmester Peder Christian Kirkegaard ønsker fuld åbenhed i sagen om udviklingsprojekterne. Han siger:
- Jeg vil meget gerne informere og svare på de spørgsmål, jeg får. Hvis Skive Folkeblad ønsker svar på spørgsmålet: om jeg tidligere af borgmester Flemming Eskildsen, Glyngøre, (V), var gjort bekendt med, at der var kommet flere mundtlige advarsler fra den daværende tekniske direktør Ole Jørgen Jensen. Og at direktøren også skriftligt den 4. marts 2013 i et notat advarede sin politiske chef og kolleger i direktionen om, at noget var galt?. Så vil jeg gerne svare på det.

Jeg vil derfor give avisen svaret her:
- Jeg var informeret af daværende borgmester Flemming Eskildsen fra sidst på foråret – ligesom de øvrige gruppeformænd og økonomiudvalget - om stigende samarbejdsproblemer hos ledergruppen i Teknisk Forvaltning. Det var gensidige beskyldninger, og det var svært at skabe klarhed over, hvad der var op og ned i sagen.

- Det er første gang i juli jeg ser et notat fra Ole Jørgen Jensen. Som overfor nævnt var der sat handling i gang, og har også efterfølgende konstateret, at der var iværksat flere initiativer til udredning af sagen.

-Som jeg tidligere har nævnt overfor Folkebladet, havde jeg som altid meget stor fokus på revisionsberetningen. Den kom 16. august 2013, og konklusionen var, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold. Med andre ord: en blank påtegning! Skive Folkeblad er naturligvis velkommen til at offentliggøre konklusionen i revisionsberetningen, siger Peder Christian Kirkegaard.