Spring navigation over

Enighed om henvendelse til Statsforvaltningen

28-04-2015

Et enigt byråd godkendte tirsdag aften kommunens henvendelse til Statsforvaltningen

De politiske grupper i Skive Kommune har aftalt, at kommunen skal rette henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende sagen med USP-projekter. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til et brev, hvori der gøres opmærksom på, hvad det er, kommunen ønsker Statsforvaltningen skal tage stilling til.

Henvendelsen blev tirsdag aften behandlet på Byrådsmødet, og her var der enighed om følgende ordlyd i brevet til Statsforvaltningen:

”Skive Byråd behandlede på sit møde den 25. november 2014 sagen ”Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og Strategisk Planlægning”, jfr. vedlagte bilag. Sagen vedrører kommunens arbejde med udvikling af landsbyer og landdistrikter og støtte til projekter samt håndtering af sagen og de problemer, der er rejst. Der er igangsat forskellige initiativer til at råde bod herpå og for at begrænse kommunens tab.

Sagen har givet anledning til debat både blandt byrådets medlemmer og uden for byrådet. Som følge heraf ønsker byrådet at få en udtalelse om Statsforvaltningens retsopfattelse vedrørende sagen.

Byrådet vil bede Statsforvaltningen om at undersøge og vurdere, hvad kommunen har foretaget i sagen.

Skive Byråd er bekendt med statsforvaltningens opgaver efter den kommunale styrelseslov, men af hensyn til denne meget atypiske sag vil byrådet henstille at Statsforvaltningen vil behandle sagen.

Der vedlægges et notat vedrørende baggrunden for Skive Kommunes dannelse, organisering af den overordnede udviklingsopgave, landsbyudvalg, økonomistyring, proces vedrørende økonomiske og bevillingsmæssige forhold i afdelingen Udvikling og Strategisk Planlægning samt nye politiske og administrative forskrifter med tilhørende bilag.”

 

Klik her og se referat og bilag fra byrådsmødet den 28.4.: HENVENDELSE TIL STATSFORVALTNINGEN VEDRØRENDE USP-PROJEKTER)

 

- I brevet beder vi Statsforvaltningen om to ting: 1) at udtale sig om retsopfattelsen i sagen, og 2) at undersøge og vurdere, hvad vi som kommune har foretaget i sagen. Vi ser de to emner som centrale i den debat, der har været omkring sagen, hvor nogle har stillet spørgsmålstegn ved lovligheden og ved kommunens håndtering af sagen, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard.

I henvendelsen til statsforvaltningen vil kommunen gøre opmærksom på, hvad kommunen har gjort i sagen og bevæggrunde hertil, herunder at revisionen i alle årene har konkluderet i sine beretninger, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Således vil sagens forskellige notater, kommissorier, økonomiske gennemgange, administrationsgrundlag, m.fl. blive vedlagt brevet til Statsforvaltningen, i alt 18 bilag.

- Vi håber på, at Statsforvaltningen vil behandle sagen, selvom det er atypisk, at en kommune selv henvender sig. Vi ønsker at lægge alt det frem, som vi har, for at give Statsforvaltningen et billede, der er så præcist som muligt. På den baggrund er det vores forhåbning, at vi kan få en tilbagemelding fra kommunernes øverste tilsynsmyndighed, som alle vil finde retvisende, siger Peder Christian Kirkegaard.

Overblik over USP-projekterne

Læs de politiske beslutninger, hør borgmesterens forklaring, se revisionens notat m.m.

Se mere her

 

Yderligere kommentarer

Borgmester Peder Christian Kirkegaard 9915 5510