Spring navigation over

Forskel på forbehold, påtegninger og spørgsmål

01-06-2015

Foranlediget af Skive Folkeblads artikel, bragt den 28. maj 2015: Trods ”blank” artikel revisionspåtegning: Revisorer stillede spørgsmål, ønsker Skive Kommune at præcisere kommunens samarbejde med revisionen.

Ved gennemgangen af USP-projekterne har revisionen ikke taget noget forbehold, eller med andre ord, regnskabet har fået det, man kalder en ’blank påtegning’.

 

Revisionen har i forbindelse med gennemgangen stillet spørgsmål og bedt om dokumentation. Begge dele er normal procedure i forbindelse med revision af regnskaber.

 

Revisionen foregår i et samarbejde mellem Skive Kommune og revisorerne. Det er helt almindeligt, at kommunen svarer på spørgsmål, finder materialer og lignende, så revisorerne kan konkludere, om regnskabet er korrekt og kan forsynes med en blank påtegning. Nogle gange foregår denne kommunikation via mail.

 

Der er blevet underskrevet ledelseserklæringer i de USP-projekter, hvor der er foretaget lovpligtig revision. Også dette er normal procedure. Internationale revisionsstandarder kræver nemlig, at ledelsen tager ansvaret for, at regnskabet er udarbejdet korrekt.