Spring navigation over

Pressemeddelelse vedr. USP-projekterne

21-07-2015

Statsforvaltningen finder ikke anledning til at rejse sag vedr. USP-projekterne

Læs Statsforvaltningens svar til Skive Kommune i nedenstående link.

Statsforvaltningens svar.pdf

 

Pressemeddelelse

Skive Kommune har i dag modtaget svar fra Statsforvaltningen vedr. Skive Byråds henvendelse om ”Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og Strategisk Planlægning” (USP-sagen).

Af svaret fremgår det, at ”Statsforvaltningen har gennemgået de indsendte bilag og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag på det foreliggende grundlag” og ”foretager ikke mere i sagen”. Statsforvaltningen angiver endvidere i sit svar, at ”Statsforvaltningen kun rejser en sag, hvis der foreligger oplysninger, der giver os grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som vi påser overholdelsen af”.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard udtaler i den forbindelse, at han er glad for at Statsforvaltningen har valgt at behandle sagen og noterer med meget stor tilfredshed, at den øverste tilsynsmyndighed med kommunerne, Statsforvaltningen, har meddelt, at de ikke rejser en tilsynssag imod Skive Kommune, idet der henvises til, at der ikke foreligger oplysninger, der giver dem grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som man påser overholdelsen af.

Skive Kommune har, på baggrund af et møde i byrådet den 25. november 2014, hvor USP-sagen blev behandlet, igangsat en række forskellige initiativer, da det er blevet kendt, at en række aspekter af administrationen og økonomistyringen af landsbyprojekterne ikke har været hensigtsmæssige. ”Der er igangsat forskellige initiativer for at rette op på forholdene”, som Statsforvaltningen fremfører. Der er vedtaget nye retningslinjer for Landsbyudvalget og der har været en tæt dialog med revisionen og revisionens anbefalinger er blevet indarbejdet. Der er udført yderligere undersøgelser af enkelte projekter og der gennemføres et servicetjek af kommunens økonomistyring, ledelsestilsyn og godkendelsesprocedurer generelt.

Statsforvaltningen bemærker, at det er revisionens opgave at påse, at kommunens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med gældende lovgivning og byrådets øvrige beslutninger.

Revisionen har igennem årene ikke givet anledning til forbehold.

Statsforvaltningens brev er et svar på en henvendelse fra det samlede byråd efter byrådsmødet den 28. april 2015. Sagen gav anledning til debat både blandt byrådets medlemmer og udenfor byrådet, der som følge deraf ønskede at få en udtalelse om Statsforvaltningens retsopfattelse vedr. sagen. Byrådet bad Statsforvaltningen om at undersøge og vurdere, hvad kommunen har foretaget i sagen, med henblik på at få en ekstern og uvildig vurdering.

Der er samtidig kommet svar på en henvendelse fra byrådsmedlem Fritz Laursen om den samme sag. Statsforvaltningen henholder sig i svaret til Fritz Laursen til svaret til Skive Kommune og bemærker, at ”De oplysninger, som du har indsendt hertil, giver os ikke anledning til en ændret vurdering. Vi henviser således til, hvad vi har anført i Statsforvaltningens brev af i dag til Skive Kommune”.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard udtaler, at han tager Statsforvaltningens svar til efterretning, og vil umiddelbart efter sommerferien drøfte svaret med byrådets gruppeformænd.