Spring navigation over

Redaktionel ændring i henvendelse til Statsforvaltningen

21-04-2015

Økonomiudvalget behandlede i eftermiddag kommunens henvendelse til Statsforvaltningen om USP-projekterne, og udvalget besluttede, at der skal foretages en mindre redaktionel ændring i oplægget.

- Vi havde en god drøftelse i udvalget, og vi blev enige om at tilføje et ord i vores brev til Statsforvaltningen, ligesom vi besluttede at undersøge om vi kan vedlægge yderligere bilag i vores henvendelse, fortæller borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Økonomiudvalget besluttede, at foretage en enkelt tilretning i henvendelsen til Statsforvaltningen, som skal behandles på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 28. april, hvor udvalget vil komme med en indstilling, som vil blive forelagt på byrådsmødet samme dag.

I oplægget til et brev til Statsforvaltningen vil der komme til at stå: Byrådet vil bede Statsforvaltningen om at undersøge og vurdere, hvad kommunen har foretaget i sagen. I det tidligere oplæg stod der: Byrådet vil bede Statsforvaltningen om at foretage en vurdering af, hvad kommunen har foretaget i sagen. Det nye er altså ordet: undersøge.

- Det er vigtigt for os, at vi er helt enige i denne sag, derfor skal der også være plads til at imødekomme forslag til ændringer. Jeg finder det helt naturligt, at vi får detaljerne på plads, inden vi sender vores henvendelse af sted, siger borgmesteren.

På Økonomiudvalgsmødets blev der desuden rejst forslag om, at det overvejes at vedlægge yderligere bilag i henvendelsen, nemlig det materiale, som blev præsenteret på byrådets temamøde om USP-projekterne i februar måned.

Forslaget til ændringer i henvendelsen vil blive drøftet i de politiske grupper inden det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 28. april.