Spring navigation over

Statsforvaltningen skal vurdere håndteringen af udviklingsprojekterne

25-03-2015

Kommunernes øverste tilsynsorgan, Statsforvaltningen, skal vurdere om Skive Byråd har handlet korrekt og lovligt i sagen om udviklingsprojekterne i den tidligere USP-afdeling. Det besluttede de politiske partiers gruppeformænd på et møde i aftes.

- Vi kan ikke leve med den utryghed, der bliver givet udtryk for. Vi skal have genoprettet tilliden til vores organisation og til byrådet – det er altafgørende. Sådan siger borgmester Peder Christian Kirkegaard, efter de politiske partiers gruppeformænd i aftes blev enige om at bede Statsforvaltningen vurdere kommunens håndtering af sagen om udviklingsprojekterne. 

- Statsforvaltningen er kommunens øverste tilsynsorgan, og det er meget tilfredsstillende, at det nu er et enigt byråd, der står sammen bag ønsket om at lade Statsforvaltningen vurdere sagen, udtaler borgmester Peder Christian Kirkegaard. 

Efter den kommunale styrelseslov er det Statsforvaltningen, der fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Efter § 50 kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. 

- Vi vil bede Statsforvaltningen tage stilling til sagens retlige spørgsmål, altså at komme med en faglig vurdering af lovligheden i vores håndtering af udviklingsprojekterne, oplyser Peder Christian Kirkegaard. 

De politiske partiers gruppeformænd er enige om at bede Statsforvaltningens vurdere, blandt andet:

  • hvad kommunen har gjort i sagen og bevæggrunde hertil, herunder at revisionen i alle årene har godkendt regnskaberne fra USP afdelingen og at revisionen har godkendt det materiale, som blev fremlagt for byrådet, ligesom revisionen specielt har undersøgt nogle konkrete sager 

Ved Statsforvaltningens behandling af sagen, kan den vælge at komme med en vejledende udtalelse, men den har også mulighed for at komme med pålæg til kommunen. Det kan f.eks. være om, at kommunen skal bede byrådsmedlemmer, herunder tidligere medlemmer, om at betale beløb til kommunen, eller at kommunen skal bede foreninger/frivillige om at tilbagebetale tilskud, hvis de har modtaget det uberettiget. 

Yderligere kommentarer
Borgmester Peder Christian Kirkegaard, 9915 5510