Spring navigation over

Gruppeformændene finder Statsforvaltningens svar tilstrækkelig

12-08-2015

De politiske partiers gruppeformænd er enige om, at Statsforvaltningens svar må anses for at være tilstrækkelig. Dermed ønsker de at sætte punktum i USP-sagen.

- Vi er enige om, at Statsforvaltningens svar på vores henvendelse er tilstrækkelig. Det fortæller borgmester Peder Christian Kirkegaard, efter han i går drøftede Statsforvaltningens svar vedrørende USP-projekterne med de politiske partiers gruppeformænd.

 

Det var samtlige partiers politiske gruppeformænd, der i slutningen af marts i år blev enige om at bede Statsforvaltningen vurdere sagens retlige spørgsmål, altså at komme med en faglig vurdering af lovligheden i kommunens håndtering af udviklingsprojekterne. Inden henvendelsen blev sendt til Statsforvaltningen, blev den godkendt af et enigt byråd på byrådsmødet den 28. april.

 

Den 21. juli modtog Skive Kommune svar fra Statsforvaltningen, hvor den meddeler, at den ikke rejser en tilsynssag imod Skive Kommune, idet der henvises til, at der ikke foreligger oplysninger, der giver forvaltningen grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som man påser overholdelsen af.

 

- Statsforvaltningen er kommunernes øverste tilsynsmyndighed. Når Statsforvaltningen meddeler, at den ikke ønsker at foretage mere i sagen er det udtryk for, at Skive Byråd har ageret og handlet, samt at den ikke har overtrådt lovgivningen i USP-projekterne. Det konkluderer Statsforvaltningen på baggrund af det materiale, den har modtaget, siger Peder Christian Kirkegaard.

 

Ifølge Statsforvaltningens svar har Skive Byråd på baggrund af interne og eksterne undersøgelser truffet en række beslutninger med henblik på at bringe de økonomiske og bevillingsmæssige forhold vedrørende projekterne i orden.

 

Borgmesteren fremhæver, at Statsforvaltningen har lagt vægt på oplysningerne om, at Skive Kommune har truffet beslutninger til genopretning og imødegåelse af mangler i forbindelse med Landsbyudvalgets opgavevaretagelse og har vedtaget nye retningslinjer for opgavevaretagelsen.

 

- Mit vigtigste budskab er, og det vil jeg gerne gentage, at vi for længst har erkendt, at der har manglet økonomisk styring i de tidligere udviklingsprojekter. Men at vi allerede i november sidste år igangsatte forskellige initiativer for at rette op på forholdene, blandt andet vedtog vi nye politiske og administrative retningslinjer for området, siger han.

 

- Der har været sagt og skrevet mangt og meget om USP-sagerne. Med vores henvendelse til Statsforvaltningen ønskede vi derfor at afklare, om vi havde håndteret sagerne i overensstemmelse med lovgivningen. Med vores henvendelse til Statsforvaltningen og svaret, vi har modtaget, mener vi, at det nu er tid til at komme videre og rette fokus mod det fremadrettede udviklingsarbejde, som kommunen varetager sammen med vores meget entusiastiske borgere, til gavn for hele vores egn, siger Peder Christian Kirkegaard.

 

Læs mere om USP-projekterne

Vi ønsker åbenhed om USP projekterne. Du kan læse mere om sagen, herunder Statsforvaltningens svar, ved at klikke på dette link.

Overblik over USP-projekterne