Spring navigation over

Invitation til Bytinget 3. maj 2017

06-03-2017

Vil du være med til at udvikle Skive by? Så kom og vær med, når vi den 3. maj afholder borgermøde om udviklingsmulighederne i Skive by.

Der er lagt op til en kreativ og samskabende dag, når en borgergruppe under Byudviklingsudvalget inviterer interesserede og engagerede borgere til borgermøde om udviklingen af Skive by.

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 15.00-21.00 i Kulturcenter Limfjord.

Borgermødet har fået navnet Bytinget, og formålet med dagen er gennem kreative og innovative samtaler at få de deltagende borgere til at komme med gode ideer, der kan støtte glæden ved og stoltheden over at vokse op, gå i skole, uddanne sig, arbejde, være selvstændig eller bo i Skive. Men andre ord er Bytinget for alle os, der gerne vil bidrage til udviklingen af Skive by.

Arbejdsgruppen bag Bytinget har opsat 14 temaer, og du har som deltager mulighed for at tilmelde dig tre af disse. De 14 temaer er:

 1. Karriere og erhverv i Skive
  Hvordan understøtter vi erhvervslivets udvikling og ekspansion i Skive, herunder tiltrækning af nye virksomheder?

 2. Bosætning i Skive
  Hvad skal der til for at få flere tilflyttere? Er der behov for andre boformer, herunder bofællesskaber?

 3. Foreningslivet i Skive
  Hvordan skaber vi bedre vilkår for foreningslivet i Skive, herunder idrætten og de kulturelle foreninger?

 4. Det blå og det grønne Skive
  Hvordan kan vi bruge Skives beliggenhed ved skoven, åen og fjorden? Er der brug for bedre tilgængelighed, herunder stier og andre faciliteter?

 5. Kunsten i Skive
  Hvordan kan kunsten præge det offentlige rum? Kan Skive blive ’arkitekturens by’? Hvordan kan vi gøre Museet til et større aktiv for byen?

 6. Børnenes Skive
  Hvordan forbedrer vi forholdene for børnene i byen? Mangler der aktivitetsmuligheder (fx legepladser), tryghed og pasningstilbud?

 7. Ungdommens Skive
  Hvordan gør vi Skive attraktiv for de unge? Gennem uddannelse, aktivitetsmuligheder eller måske gennem indflydelse på egen hverdag?

 8. Det digitale Skive
  Hvordan gør vi Skive mere synlig i den digitale verden? Gratis WiFi i gaderne? Digitale informationstavler og apps, der informerer om de enkelte steder i byen?

 9. Det musikalske Skive
  Hvordan får vi musikken ind i Skive? Fx spillesteder (indendørs og udendørs)?Musikskolens rolle? Kirkernes rolle? Festivaler? Konkurrencer?

 10. Detailhandel i Skive
  Hvordan skaber vi liv i gaderne? Spændende (autentiske) facader? Flere butikscentre?

 11. Turisme i Skive
  Hvordan bliver Skive et ’must’ for flere turister? Nye attraktioner? Guidede ture? Anderledes markedsføring?

 12. Byrummet i Skive
  Hvordan gør vi det spændende at færdes i Skive by? Fx arkitektur, belysning, anvendelse af gader, pladser og baggårde, samlingssteder og legepladser?

 13. Historien i Skive
  Hvordan fortæller vi historien om Skive? Herunder ideer til formidling fx gennem digitale fortællinger om bygninger og skulpturer.

 14. Det skæve Skive
  Hvordan kan Skive skille sig ud fra andre byer? Hvordan bliver vi frækkere, anderledes og unikke?

Der er 200 pladser på dagen, og foregår efter først til mølle princippet. Når de 200 pladser er besat lukker vi for tilmeldingen. Du kan tilmelde dig Bytinget ved at følge linket www.skive.dk/bytinget eller i linklisten her på siden.