Spring navigation over

Kommunen skruer op for de gode historier

01-11-2017

Skive Kommune arbejder hver dag for at skabe de bedst mulige rammer for det lokale erhvervsliv med det formål at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen

- Der er godt gang i hjulene hos mange af de lokale virksomheder. Flere af dem udvider, og der er masser af tegn på, at det går godt, siger Arne Spicer Lindgren, formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Skive Kommune.

Han har svært ved at bevare pessimismen. Ja, faktisk vil han hellere det modsatte, nemlig sprede optimismen.

- Vi skal blive bedre til at dele de gode historier, siger udvalgsformanden, der snart stopper sin periode i politik. Som en positiv afskedssalut står han sammen med sit udvalg bag en indsats, der skal skrue op for de gode erhvervshistorier.

SkiveErhverv.dk
En ny hjemmeside, skiveerhverv.dk, er netop sendt i luften. På siden kan man blandt andet læse om de mange forskellige erhvervsrettede indsatser, som kommunen arbejder med sammen med nærmeste samarbejdspartnere såsom Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, SET.

- Siden giver et overblik over de mange indsatser, vi har gang i – alle med det formål at skabe de bedst mulige betingelser for vores virksomheder, siger Arne Spicer Lindgren. Han fortsætter:

- Derudover vil siden fungere som en informationsbase for de gode erhvervshistorier, der løbende tikker ind. Når vi kåres som Danmarks bedste i byggesagsbehandling, når en norsk virksomhed vælger at investere 100 mio. kroner i GreenLab Skive og når vi afholder biogaskonference for hele Skandinavien, så skal erhvervshistorierne samles der.

Populære podcasts
Fra hjemmesiden vil der ligeledes løbende blive lagt gode erhvervshistorier op, som produceres af Radio Skive. Mange af disse historier er tidligere blevet sendt i radioen, men det nye er, at de nu også bliver lanceret som podcasts.

- Ved at tage dette nye populære medie i brug, er det målet at nå endnu længere ud. Mange kan godt lide at lytte til podcasts, det er oppe i tiden, og det er med at være der, hvor vores målgruppe er, siger Arne Spicer Lindgren.

Podcasts’ene kan hentes via iTunes og podcast app’en på mobil. Her kan man søge serien frem under ’Skive Erhverv Podcast’. Der vil løbende blive lagt nye afsnit op.

Gang i LinkedIn
De gode historier, som fortælles på hjemmesiden og på podcasts vil desuden blive spredt via kommunens LinkedIn side.

- Hele formålet er jo at få budskabet ud, og det gøres i dag bedst på de sociale medier. Vi har i forvejen gode resultater med vores facebookside, som ligger i top 5 blandt landets kommuner, når der måles på interaktion. Nu sætter vi også gang i kommunens LinkedIn, som hidtil kun har været brugt sporadisk, fortæller formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Han opfordrer til aktiv lokal involvering i den øgede storytelling på erhvervsområdet.
- Det går langt bedre, end mange forestiller sig, og det synes jeg, at vi alle skal hjælpe med at fortælle – både til hinanden, men også til dem, der bor udenfor kommunegrænsen. Lad os dele de positive historier og sprede optimismen. Vi har fortjent at ranke ryggen, siger Arne Spicer Lindgren.