Spring navigation over

Sådan sorterer du dit affald

01-02-2017

Se de fire film med enkle tips til, hvordan du kan sortere dit affald

Film til borgerne om affaldssortering

Miljøstyrelsen har produceret fire film om affaldssortering.
Filmene rummer vigtige budskaber og enkle tips om spørgsmål, der dukker op i borgernes hverdag.

 

Tips om affald og rengøring.

Filmen giver generelle tips om,
hvor rent genanvendeligt affald bør være.

Vi blander ikke dit affald.

Filmen forklarer, hvordan kildesorteret affald
holdes adskilt fra borgerens beholder til et nyt produkt.

Smid ikke øl og sodavandsdåser i restaffaldet.

Aluminiumsdåser skal altid udsorteres-
også selv om der ikke er pant på.

Dette skal du ikke smide i glasaffaldet.

Filmen beskriver eksempler på,
hvad man ikke skal lægge i sit glasaffald.