Spring navigation over

Gode råd og idéer til innovationsminister Sophie Løhde

05-12-2017

Skive Sundhedshus får besøg af innovationsminister Sophie Løhde mandag d. 11. december kl. 10.15-11.30

Skive Sundhedshus får besøg af innovationsminister Sophie Løhde

I sit arbejde med regeringens kommende sammenhængsreform er ministeren i fuld gang med at indsamle idéer til mere sammenhæng og færre siloer i den offentlige sektor.
Den 11. december besøger hun derfor Skive Sundhedshus, hvor rammerne for samarbejdet om sundhed får et serviceeftersyn.

I Skive Sundhedshus samarbejder sundhedspersoner fra kommunen, hospitalet og de praktiserende læger om at skabe gode forløb for borgerne i Skive Kommune. Her samles kræfterne på tværs af alle sektorer. Men det kan være en kompliceret affære, når 3 sektorer skal samarbejde. Ind imellem står lovgivning, it-kommunikation og regler for registrering og dokumentation i vejen for den gode løsning.


Det tværsektorielle klinikfællesskab og hjerterehabilitering

Når Sophie Løhde kommer til Skive Sundhedshus mandag den 11. december skal hun se det tværsektorielle klinikfællesskab, hvor der samarbejdes om de akut syge borgere. Hun skal også se Skive kommunens Sundhedscenter, som samarbejder med hospitalsenhed Midt om hjerterehabilitering. Begge projekter har erfaringer med at skabe samspil på tværs af sektorer og kender de udfordringer, der er.

De gode råd og idéer skal nu præsenteres for ministeren, så hun kan bruge dem i arbejdet med at skabe bedre service for borgerne og gode arbejdsvilkår for de ansatte.