Spring navigation over

Vinter på vej

21-11-2017

Vær forberedt når kulde og sne rammer trafikken

Nu står vinteren for døren og kommunens vinterberedskab er klar.

Saltspredere og sneplove er gennemgået, der er salt i salthallerne og vintervagten holder øje med prognoser fra både metrologer og de målestationer, som er placeret rundt omkring langs vejnettet i kommunen.

Vinterregulativ
Vinterberedskabet kaldes ud efter Skive Kommunes Vinterregulativ, hvilket betyder, at der langt de fleste steder først saltes når der er konstateret glatføre. Det tager typisk 2-4 timer at køre en rute igennem, så det er derfor nødvendigt at trafikanterne også selv er opmærksomme på de udfordringer vintervejret kan bringe. Vinterregulativet kan findes via linkboksen nedenfor. 

Klassificeringen af veje og stier
Veje og stier er klassificeret forskelligt afhængig af strækningernes betydning for trafikafviklingen, og enkelte stækninger er slet ikke med i vinterberedskabet. Klassificeringen af de forskellige veje og stier kan findes via linkboksen nedenfor. 

Fremkommelighed og sikkerhed
Når der saltes og ryddes sne gøres det for at forbedre fremkommeligheden. Trafikanter kan dog ikke forvente, at veje og stier i vinterperioden kan sammenlignes med de vejforhold, der findes om sommeren.

Det er derfor vigtigt, at trafikanterne husker at køre efter de forhold vejret byder. Trafikanter skal være speciel opmærksom på strækninger hvor der er udlagt nyt asfalt, på strækninger med træer langs vejen, og på veje hvor man som trafikant kører over eller under broer, da det ofte er steder der er mere udsatte for glatføre.

Pas på i trafikken
Vi skal passe på os selv og hinanden i trafikken, og huske på at det kan være glat selv om der er saltet - især bløde trafikanter som fodgængere og cyklister er særlig sårbare.

Følg med i vintervejret på DMI og vintertrafikken på Vejdirektoratets side, som findes i linkbokse nedenfor.

Ingeniør

Jette Byrgiel Sørensen

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Entreprenørgården

tlf: 9915 6791