Spring navigation over

Forslag til en styrket indsats for pårørende til svækkede ældre samt forslag til Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 i høring

07-11-2018

Forslagene kan ses frem til og med den 18. november på: www.skive.dk/ældreogværdighedspolitik

Forslag i høring

Forvaltningen har sendt forslag til en styrket indsats for pårørende til svækkede ældre samt forslag til Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 i høring.

Alle er velkomne til at give bemærkninger til forslagene. Bemærkninger skal være modtaget senest den 18. november. De skal sendes til socialogarbejdsmar@skivekommune.dk eller til adressen: 

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive
Att. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere om Ældre- og Værdighedspolitikken

skive.dk/ældreogværdighedspolitik