Spring navigation over

Orientering om igangsætning af undersøgelser af fremtiden for Skive Havn

13-07-2018

Skive Byråd har på møde den 26. juni 2018 vedtaget at igangsætte undersøgelser af udviklingsmulighederne for Skive Havn, som skal danne grundlag for en videre planlægningsproces for området.

Undersøgelserne skal klarlægge mulighederne for, hvordan havnen og de nære områder kan tage sig ud i fremtiden, og vil indeholde miljøkortlægning, kortlægning af eksisterende produktionsvirksomheder, miljømålinger/-undersøgelser (støj, støv, lugt), afdækning af de planmæssige forudsætninger, bindinger og plankrav samt afdækning af behov og muligheder, kortlægning af anvendelse mv.

 

Som del af undersøgelserne vil Skive Kommune invitere områdets brugere, beboere og erhvervsdrivende til møder, hvor de forskellige syn på, hvordan området fungerer i dag, og hvordan området vil kunne komme til at fungere i fremtiden, vil blive drøftet.

 

Skive Kommune ser frem til en spændende og konstruktiv proces og dialog om havnens udvikling og fremtid.

 

Kortet viser havneområdet, som der koncentreres om i undersøgelserne.