Spring navigation over

Hostrups Vej og Johs Ewalds Vej i Skive skal have nyt fortov og asfalt

30-04-2018

Hostrups Vej og Johs Ewalds Vej friskes op med renovering af fortov og kantsten inden vejen får nyt asfalt

Hostrups Vej og Johs Ewalds Vej i Skive står for en renovering af både fortov og kantsen, som sættes i gang af Skive Kommunes folk fra Entreprenørgården inden sommer.

Fortovsfliserne vil blive udskiftet med nye fliser af samme type som de eksisterende, mens kantsten skiftes fra brosten til beton.

Information til beboerne

Beboerne langs vejen informeres om arbejdet via en folder, som er omdelt til vejens naboer.

Beboerne opfordres heri til at klippe hæk, buske og træer ind til skel, for at gøre arbejdet nemmere for kommunens folk. Folderen findes i linkboksen nedenfor.

Tag hensyn til hinanden

Arbejdet bliver udført i dagtimerne, hvor man må forvente, at der kan komme støj og støv.

Det vil stadig muligt at køre og gå, mens arbejdet står på, men kommunen opfordrer til at vise hensyn til hinanden.

Fortovsarbejdet påbegyndes i uge 18 og forventes afsluttet i uge 22, afhængigt af vejret.

Der vil herefter blive udlagt en afsluttende asfaltbelægning på kørebanen.

Teknisk assistent

Villy Hansen

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Vejmyndighed & Drift

tlf: 9915 6174