Spring navigation over

Kloakarbejdet på Viborgvej igennem Højslev St. by afsluttet for 2018

18-10-2018

Strækningen fra Dagli´ Brugsen mod Dommerby vil fortsat være spærret for gennemkørsel i hverdagene fra kl. 7.00-16.00 frem til medio november

Kloakarbejdet på Viborgvej igennem Højslev St. by er afsluttet for 2018, og vil opstarte igen til foråret 2019.

På strækningen fra Østerrisvej/Søbyvej til Viborgvej 242 er asfalt lagt på kørebanen, det sidste belægningsarbejde på fortov og cykelsti forventes afsluttet inden 1. november 2018.

Strækningen fra Dagli´Brugsen mod Dommerby vil være spærret for gennemkørsel i hverdagene fra kl. 7.00-16.00 frem til medio november 2018, pga. udskiftning af bærelaget i vejkassen, etablering af kantsten, asfaltbelægning på kørebane mv.

I den periode er strækningen fra Dagli´Brugsen mod Dommerby åben for trafik i hverdagene fra 16.00 til 7.00 og i weekenderne.

 

Spærring af Viborgvej i Højslev St. by fra kl. 7.00-16.00 i dagtimerne frem til medio november 2018.

tlf:

Bygningskonstruktør

Finnur Petersen

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Trafik & Havne

tlf: 9915 3662