Spring navigation over

Sverrigsvej, Færøvej og Islandsvej spærres for gennemkørsel fra onsdag d. 17. oktober til søndag d. 21. oktober

10-10-2018

Spærring af Sverrigsvej, Færøvej og Islandsvej i forbindelse med nedgravning af kloak og fjernvarme

Spærring af Viborgvej i perioden 17.-21. oktober 2018

I forbindelse med nedgravning af kloak- og fjernvarmeledninger, bliver det nødvendigt af spærre Sverigesvej, fra onsdag aften den 17. oktober til søndag aften den 21. oktober. Ligeledes spærres Islandsvej og Finlandsvej mod Viborgvej i samme periode. Ærinde på disse veje skal i perioden ske fra Norgesvej.

 

 

 

 

Spærringen betyder at kørsel i vestgående retning, fra Viborg/Højslev ind mod Skive By ikke er mulig i denne korte periode. Der skiltes derfor omkørsel via Ringvej Syd (grøn rute på kortet).

Der vil fortsat være åben for trafikken i østgående retning, fra Skive centrum mod Viborg, også i den berørte periode. (rød rute på kortet)

For bilister med ærinde på Viborgvej, øst for Sverigesvej, vil der fortsat være mulighed for indkørsel ad Viborgvej (bordeauxfarvet rute på kortet). Frakørsel skal ske af Viborgvej (rød rute på kortet)

tlf:

Landinspektør

Jakob Aagaard Poulsen

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Trafik & Havne

tlf: 9915 6203