Spring navigation over

Nyhedsoversigt 2019

Plan for Skive Kommunes fysiske udvikling

13-09-2019

Kommuneplan 2020-2032 er netop nu ude i høring. Du kan læse om planerne for udvikling af kommunen som helhed, eller for lige dit område. Forslaget er i høring indtil den 27. oktober 2019 og du har indtil da mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget.

Etablering af helleanlæg på Viborgvej

12-09-2019

Indsnævring af kørebaner i uge 38 og 39, men dobbeltrettet trafik opretholdes for lastbiler, busser og personbiler

Renovering af Margretevej og Annettevej i Vinde, Skive

12-09-2019

Renovering af kantsten og fortov inden der udlægges ny asfalt i efteråret

Spærring af Frederiksgade-Christiansgade og Asylgade i skive

10-09-2019

Ændri9ng af belægning i krydset Frederiksgade/Christiansgade/Asylgade

Skive Havns 150 års jubilæum

09-09-2019

Skive Havns jubilæum fejres i forbindelse med Træskibssejladsen lørdag den 14. september

Skive nu i top ti på erhvervsklima

09-09-2019

Skive Kommunes målrettede arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet har båret frugt. Det lokale erhvervs-klima er så positivt, at kommunen nu for første gang samlet set opnår en syvende plads på landsplan i Dansk Industris (DI) årlige måling. Det er en klar fremgang fra sidste års 19. plads.

Spærring af Viborgvej i Nr. Søby

05-09-2019

Spærring flyttes mandag d. 9. september 2019

Skive Kommune vinder Initiativprisen 2019

05-09-2019

Region Midtjylland har netop givet Initiativprisen 2019 til hjemmesygeplejerskerne i Skive Kommune, medicinsk Afsnit 2 på Regionshospitalet Viborg og hjemmesygeplejerskerne i Viborg for forbilledligt samarbejde om KOL-patienter.

Hvem fortjener kulturpriserne 2019?

04-09-2019

Skive Kommunes Kulturpris 2019 og Årets Otto skal finde sine modtagere den 13. november i Skive Theater. Hvem fortjener priserne?

Skive Kommune åbner sundhedssatellit i Pulsen i Balling

03-09-2019

Sygeplejeklinik, vejledning om demens, pårørendevejledning, rygestop og samtaler om trivsel og sundhed er nogle af de tilbud, som borgerne fremover kan møde i Pulsen i Balling – vi kalder tilbuddet for sundhedssatellitten Pulsen

Har du set den nye Skiveportalen.dk?

03-09-2019

Skiveportalen.dk er tilbage i et nyt og moderne design, som gør det nemt at finde frem til kultur- og fritidsarrangementer på Skiveegnen

Kom GRATIS med færgen til Fur i Efteråret

02-09-2019

Endnu en god grund til at besøge Fur

Ludvig ansat som rottehund i Skive Kommune

02-09-2019

Anderledes hjælp til at lokalisere rotterne

Søren Dahl fra ”Cafe Hack” interviewer borgmesteren

02-09-2019

Energibyen Skive er værter, når Danmark for målene kommer til Skive for femte gang d. 7. september kl. 10-14 på posthustorvet. Denne gang med temaet ’Energi i by og bolig’

Forslag til Skive Kommuneplan 2020-2032 i offentlig høring

30-08-2019

Skive Byråd vedtog den 27. august forslag til Kommuneplan 2020-2032, som nu sendes i offentlig høring i 8 uger.

Skiveløbet

30-08-2019

Midlertidig afspærring af kommuneveje d. 7. og 8. september 2019

’På alle måder en solskinsdag for GreenLab Skive’

27-08-2019

Ikke bare et af landets største, men også et på verdensplan unikt biogasanlæg er under opførelse i den grønne erhvervspark GreenLab Skive. Anlæggets størrelse og dermed kapacitet er i en klasse for sig – og så har det en økologisk linje, hvilket ikke ses mange andre steder. ’En rigtig stor milepæl for Skiveegnen,’ sagde borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Få styr på dit vaskevand

26-08-2019

I forbindelse med en ny spildevandsplan slår Skive Kommune et slag for fiskene i fjorden, søer og vandløb

Renovering af den Gl. Jernbanebro

23-08-2019

Renovering af jernbanebroen er 3. delprojekt i Big Blue projektet der sættes i gang, og er samtidigt en del af banestien

Sundhedsstyrelsen bevilger fem millioner kroner til midtjysk diabetesprojekt - Skive Kommune er med

23-08-2019

Patienter med type 2-diabetes får behandling og rehabilitering fra flere parter, men ofte mangler der sammenhæng i forløbet. Det skal et nyt projekt fra Midtklyngen: Hospitalsenhed Midt, Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner og praktiserende læger råde bod på. Sundhedsstyrelsen har netop bevilget fem millioner kroner til projektet, som gennemføres sammen med Steno Diabetes Center Aarhus og Defactum.

Nu kan du købe Skiveplakaten ’Du ved, du er fra SKIVEegnen, når…’

21-08-2019

For at imødekomme ønsket om salg af plakaten har Skive Kommune haft plakaten i udbud, og det lokale trykkeri Vibla har nu overtaget brugsrettighederne til plakaten

Forholdene på Skive Kommunes plejecentre er rigtig gode

21-08-2019

Der udføres én gang årligt tilsyn på plejecentre i Skive Kommune med det formål at sikre kvaliteten på de kommunale plejecentre

Åbne Atelierdøre på Skiveegnen

20-08-2019

Den 7. og 8. september kan du møde 32 kunstnere og kunsthåndværkere fra Skiveegnen - på deres hjemmebane.

Invitation: Kom til indvielse af faciliteter til friluftslivet ved Jordbro Engså

19-08-2019

Søndag den 25. august er der indvielse af faciliteter til friluftslivet ved Jordbro Engsø. Skive Kommune indgår i partnerskabet, der har stået bag det nye initiativ. Efter indvielsen bydes der på pølser og øl/sodavand, og det efterhånden årlige Sømarked åbner med aktiviteter for alle.

Skive Kommune vil gennemføre forbedringer på familieområdet

16-08-2019

Skive Kommune er i gang med en gennemgående udviklingsindsats på området for udsatte børn og unge. Indsatsen sker i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force, som har gennemgået kommunens arbejdsgange på familieområdet.

Områdefornyelse i Breum afsluttet

15-08-2019

Fra en tilfreds landsby til "Danmarks lykkeligste by"

Pårørende til en person med psykisk sygdom

15-08-2019

Er du pårørende til en person, som har en psykisk sygdom? Der starter igen nye gruppeforløb for pårørende til personer med psykisk sygdom.

Glyngøre Skole - fremtidig organisering

14-08-2019

Børne- og Familieudvalget skal 14. august beslutte Glyngøre Skoles fremtidig organisering

Åbredsfest kickstarter netværket ’Os fra SKIVEegnen’

13-08-2019

Fredag den 23. august afholder Skive Kommune i samarbejde med en række aktører kick off arrangement for netværket ’Os fra SKIVEegnen’ i form af årets hyggeligste åbredsfest med god musik og konkurrenceprægede aktiviteter

Det Blå Flag hejses igen på Virksund Strand

12-08-2019

Nye badevandsprøver viser, at vandet igen er rent på Virksund Strand. Det Blå Flag hejses igen i dag.

Kom med bag om nordens største vandsportsfestival WATERZ

09-08-2019

Ny inspiration til alle i Skive Kommune, som arbejder frivilligt eller professionelt med arrangementer og events - denne gang med fokus på vandet. Projektleder for WATERZ vandsportsfestival i Hvide Sande Katrine Kock Frandsen besøger SET senere i august.

Naturens Dag ved Flyndersø Mølle

09-08-2019

Kom og vær med til Naturens Dag ved Flyndersø! Her kan du møde en vifte af grønne organisationer og frivillige, som er gået sammen om at arrangere en dag i naturens tegn med sjove aktiviteter og inspiration til naturopleveler for børn og voksne.

Blå Flag taget ned på Virksund Strand

09-08-2019

Blå Flag taget ned på Virksund Strand, da badevandsprøver har vist, at der er for mange bakterier i vandet.

Nomi4s fortæller om ny affaldssortering

08-08-2019

Kom og bliv klogere på det nye affaldssorteringssystem, når Nomi4s deltager i Danmark for Målene d. 17. august på Posthustorvet i Skive

Kick Off 2019

07-08-2019

Godt 550 pædagogiske medarbejdere i Skive Kommunes skolevæsen var onsdag den 7. august 2019 samlet i Kulturcenter Limfjord til kick off på skoleåret 2019/2020 under overskriften "Inklusion".

Kloakarbejde, Nymøllevej i Rødding

05-08-2019

Nymøllevej spærret fra 7. - 12. august - Omkørsel etableret

Midlertidig afspærring af kommuneveje - Skive

02-08-2019

Spar Nord’s Gadeløb 2019

Midlertidig spærring af Vester Fælledvej

02-08-2019

Spærret på grund af vejfest

Tusinder af børn på skolevejene

02-08-2019

Pas på alle skolebørn i trafikken

Andet Big Blue projekt klar til igangsætning.

02-08-2019

1. etape af stiprojektet fra Lidl, forbi Gl. Skivehus og frem til Østerbro, påbegyndes medio august 2019.

Det første Big Blue projekt skydes i gang

18-07-2019

Det første af i alt 5 projekter, der skal udføres inden årsskiftet, påbegyndes i starten af august måned

Husk betaling af 2. rate ejendomsskat 2019

17-07-2019

Du skal huske betaling af 2. rate ejendomsskat – sidste rettidige indbetalingsdag er mandag den 22. juli 2019.

Countryfestival må gerne fortsætte

10-07-2019

Skive Kommune har for to år siden givet en ’lovliggørende dispensation’ til, at der må afholdes countryfestival i Glyngøre. Den står stadig ved magt. Men blandt andet placeringen af nogle af de opførte hytter strider imod naturbeskyttelsesloven. De skal flyttes for være lovlige. Kommunen har modtaget en ansøgning fra Glyngøre Camping, så sagsbehandlingen i den sammenhæng er i gang. Men dét arbejde spænder på ingen måde ben for afholdelse af festivalen.

Rute 50 har fået nyt liv som lokalbus

10-07-2019

Region Midtjylland gav i efteråret 2018 dødsstødet til rute 50, som kørte mellem Skive og Viborg via Ørum. Proaktive borgere fik sammen med Skive Kommune og Midttrafik stablet en ny og bedre løsning på benene.

Spærring af Lundhedevej

09-07-2019

Spærret ved jernbaneoverskæring

Forslag til Spildevandsplan 2020-2031 i høring til den 26. august 2019

09-07-2019

Forslag til Spildevandsplan 2020-2031 i høring til den 26. august 2019 Spildevandsplanen beskriver Skive Kommunes håndtering ar spildevand i kommunen.

Salg af plakaten 'Du ved, du er fra SKIVEegnen, når ...'

08-07-2019

Skive Kommune i fuld gang med at undersøge mulighederne for salg af plakaten 'Du ved, du er fra SKIVEegnen, når ...'

Millionbevilling til lokal turisme-indsats

08-07-2019

Dansk Erhvervsfremmestyrelse har bevilget 1.995.650 kroner til et projekt, som har til formål at styrke turismen i vores del af landet. Skive Kommune har sammen med Struer og Morsø kommuner søgt om pengene for at konsolidere turismeindsatsen i det kommende destinationsselskab - Destination Limfjorden.

Renovering af Villaparken

05-07-2019

Omsætning af kantsten og fortov inden nyt slidlag udlægges i efteråret

Tidsplans forstyrelser i forbindelse med arbejderne på Viborgvej

05-07-2019

Nye overraskelser har vist sig på Viborgvej. Umulige at forudsige.

Vej- og kloakarbejdet i Højslev lukker ned i ferien.

04-07-2019

Viborgvej åben for gennemkørsel i uge 29 og 30

Skive inviterer vandrefalken på overnatning

03-07-2019

Mandag d. 1. juli blev der sat en såkaldt falkekasse op på DLG's fodersilo på havnen i Skive. Falkekassen skal tiltrække vandrefalken, som skal hjælpe til med at holde mågerne i skak.

Netværk og dimissionsgave til SKIVEegnens unge

28-06-2019

Skive Kommune ønsker i år studenter fra ungdomsuddannelserne til lykke med en helt særlig dimissionsgave. Temaet er: 'Du ved, du er fra SKIVEegnen, når ...' Formålet er at invitere egnens unge ind i et netværk, så de kan følge med i det, der sker i kommunen - også selv om de flytter væk. Det kan på længere sigt bidrage til at skabe interesse for at vende tilbage efter endt uddannelse.

Ligesindet støtte i Skive Kommune

27-06-2019

Skive Kommune tilbyder ligesindet støtte til personer med psykiske udfordringer

Hvad skal Gl. Skivehus bruges til?

27-06-2019

Skive Kommunes borgere opfordres til at komme med gode ideer til, hvad Gl. Skivehus skal bruges til.

Vi relancerer Skiveportalen

27-06-2019

Kom til fyraftensmøde og hør mere om den nye portal

Cyklister og gående på kørebanen på Viborgvej!

25-06-2019

Hvorfor ikke bruge den midlertidige sti, anlagt på det gamle baneterræn?

To regionsråd går aktivt ind i kampen for udbygning af rute 26 og 34

24-06-2019

Regionsrådsformændene Ulla Astman fra Region Nordjylland, og Anders Kühnau fra Region Midtjylland, indtræder som medlemmer af Komitéen for udbygning af Rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning

Skive rykker op i top fem som erhvervsvenlig kommune

24-06-2019

Med en fjerdeplads cementerer Skive Kommune sin placering i toppen som ét af de steder i landet, hvor det er bedst at drive virksomhed. Det viser den årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed, som Dansk Byggeri i dag har offentliggjort. Med en fremgang på seks pladser i forhold til sidste år, ligger Skive for fjerde år i træk i top ti.

Vindmøller og solcelleanlæg i GreenLab Skive - det sker der herfra

21-06-2019

Som bekendt er fordebatten om planlægning for vindmøller og solcelleanlæg ved Greenlab Skive afsluttet, og Teknik- og Miljø-udvalget besluttede for nylig at arbejde videre med planerne. Det betyder, at der nu skal udarbejdes et plangrundlag, og der bliver efterfulgt af en ny høringsproces. I den forbindelse vil der igen blive afholdt et borgermøde. Læs mere om processen her.

Tilbud om vejledning og støtte til pårørende i Skive Kommune

19-06-2019

Er du pårørende til en ældre borger, som er syg, evt. kronisk syg eller udfordret fysisk eller psykisk, kan du nu søge støtte og vejledning hos vores pårørendevejleder, Kirsten Fiil.

Teknik, Miljø & Udvikling lukket torsdag den 20. juni

18-06-2019

Forvaltningen har lukket på grund af internt arrangement

Forslag til vandløbsregulativ sendt i høring

18-06-2019

Forslag til regulativ for Kisum-Estvad Bæk er sendt i høring

Maskinmesteren går på pension

18-06-2019

Maskinmester Michael Petersen går på pension

Renovering af Sandbyvej i Selde

12-06-2019

Renovering af kantsten og fortov inden der udlægges ny asfalt i efteråret.

Alt er i spil efter valget - derfor skal vi fortsat kæmpe for både rute 34 og 26

07-06-2019

'Vi skal kæmpe for flere penge til rute 26 - men også for ikke at miste dem, vi har fået stillet i udsigt til udbygning af rute 34, siger administrerende direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri

Renovering af Stadionvej i Selde

03-06-2019

Som forberedende arbejde til kommende asfaltbelægning renoveres kantstenene på Stadionvej

Tilsyn i Skive Kommune

29-05-2019

Tilsyn med børneinstitutioner i Skive Kommune

Blå Flag sæsonen er så småt gået i gang

28-05-2019

I Skive Kommune har fire strande og to lystbådehavne fået tildelt det Blå Flag 2019

Børnehavebørn skal lege med kulturen

28-05-2019

Børnekulturprojekt LegeKunst betyder, at tusinder af børnehavebørn skal lege med kulturen, heriblandt børn fra Skive

Renovering af Sejer Pedersens Vej, Rønbjerg

27-05-2019

Nye kantsten og asfalt på Sejer Pedersens Vej

Normeringen af fastansatte i Pleje & Omsorg skal op

24-05-2019

En øget normering af fastansatte i hjemmeplejen og på plejecentrene skal være med til at sikre, at Skive Kommune fortsat kan yde en tilfredsstillende service til borgerne, trods økonomisk pres

Mand anholdt for bombetrussel mod Skive Kommune

23-05-2019

Midt- og Vestjyllands Politi var torsdag formiddag til stede ved Skive Kommunes bygninger efter en bombetrussel. Truslen viste sig at være grundløs, og politiet har anholdt en mand i sagen.

Forsøgsfiskeri i Skive Å viste ikke tegn på marmorkrebs

23-05-2019

I slutningen af januar 2019 blev der angiveligt fanget 2 marmorkrebs i Skive Å på strækningen gennem Skive by. En af krebsene blev indleveret til AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg, og her verificeret som marmorkrebs.

Regulativ for erhvervsaffald

22-05-2019

Godkendelse af forslag til ændringer i Regulativ for Erhvervsaffald i høring

Regulativ for husholdningsaffald

22-05-2019

Godkendelse af forslag til ændringer i regulativ for husholdningsaffald i høring

Skive Rådhus lukket grundlovsdag den 5. juni

20-05-2019

Det gælder både i Torvegade 10 og Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2

Skive Rådhus lukket fredag den 31. maj

20-05-2019

Det gælder både i Torvegade 10 og Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2

Kæmpe skridt videre for GreenLab Skive A/S

16-05-2019

Hovedaktiviteterne i Energi Fonden Skive bliver nu overdraget til et nyt selskab, GreenLab Skive A/S, som vil få tilført 75 mio. kroner i aktiekapital og ansvarlig lånekapital

Danmark for målene kommer til Skive

15-05-2019

Lørdag d. 18. maj kl. 10-14 bliver der sat fokus på 'sundhed for alle' på Posthustorvet i Skive

Kommunen informerer bredt i krænkelsessag

15-05-2019

Alle forældre i Skive Kommunes folkeskoler og friskoler har i dag modtaget et brev fra Skive Kommune, hvor kommunen oplyser om en sag om blufærdighedskrænkelse

Etape 3 - Viborgvej

14-05-2019

Invitation til informationsmøde vedrørende etape 3 på Viborgvejs Forskønnelse

Pas på dit vandløb, når du svinger ploven…

13-05-2019

Det er vigtigt, at din plov ikke sniger sig for tæt på vandløbet. Det kan skade både vandløbets stabilitet og miljø

Renovering af Hostrupvej i Lem

10-05-2019

En del af Hostrupvej står for tur til nyt fortov, kantsten og asfalt

Borgmestre vil have reform af udligningssystem

08-05-2019

Ikke færre end 30 af landets borgmestre står sammen om ønsket om en reform af det kommunale udligningssystem. Også Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard har skrevet under på et åbent brev til Folketinget, hvor de argumenterer for, at tiden er inde til at nedsætte en uvildig kommission, der skal udarbejde et nyt og fair udligningssystem.

Ophængning af valgplakater

08-05-2019

Ophængning af valgplakater.

Skive Kommune har den laveste ledighed i Vestjylland

06-05-2019

Med en ledighedsprocent på 2,6 % (målt marts 2019) placerer Skive Kommune sig helt i top med den laveste ledighed i Vestjylland.

Stor ros til medarbejderne på arbejdet med Viborgvejs forskønnelse.

03-05-2019

Pendler fra Viborg afleverede ikke blot et smukt brev, men også en stor kage til Munck Forsyningsledninger, der er hoved entreprenør, ledningsejere, Skive vand, rådgiver og medarbejdere fra Skive Kommune.

Ekstra pas-åbent i Borgerservice

02-05-2019

Lørdag den 25. maj 2019 kl. 9.00 - 12.00

De unges grønne stemme bliver hørt på Skivemødet

02-05-2019

Skive Kommune sætter fokus på de unges grønne visioner, når 200 elever fra Skive Gymnasium og Skive College fredag den 3. maj deltager i debatten om grøn omstilling på dette års udgave af Skivemødet

Skive Kommune kortlægger naturen

30-04-2019

Nu varer det ikke længe, før blomsterne står i fuldt flor, insekterne summer, og fuglene fløjter, så man bliver helt glad i låget. For kommunens naturfolk er det et signal til, at vi atter skal på farten i vores arbejde med registrering af § 3-natur.

Kulturfestival: Genopdag Skive

30-04-2019

De første to uger i juni bliver et sandt festfyrværkeri af kunst og kultur i alle afskygninger, når kulturfestival GENOPDAG går i luften i Skive – og i resten af regionen.

Ny million-pulje kan styrke GreenLab Skive

29-04-2019

Da energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt mandag besøgte den grønne erhvervspark GreenLab Skive i Kåstrup, blev han dybt imponeret over dét, han så. Og selv om han ikke havde en pose penge i hånden, mente han, at erhvervsparken ligger lunt i svinget i forhold til at få millionstøtte fra puljen.

Testforsøg skal forbedre indeklima på Brårup Skole

26-04-2019

2 forsøgsanlæg opstilles inden endelig udvælgelse

Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet

25-04-2019

Onsdag den 1. maj 2019 kl. 12.00 - 12.15 gennemfører Beredskabsstyrelsen den årlige afprøvning af varslingssystemet

Skive Rådhus lukker kl. 12.00 den 1. maj

25-04-2019

Det gælder både i Torvegade 10 og Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2

Borgermøde om Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig

25-04-2019

Skive Kommune afholder orienteringsmøde om Naturpark-projektet d. 2. maj 2019 kl. 19.00 - 21.00. Mødet foregår i Rønbjerg Hallen, Kisumvej 28C

Oplev Skiveegnen via ”Lokale Fortællinger 2019"

25-04-2019

Skiveegnen gemmer på et skatkammer af gode fortællinger, som bare venter på at blive fortalt

Skive Kommune 2. lavest på langtidsledighed

24-04-2019

Langtidsledighed har længe haft et stort fokus i Jobcenter Skive. Med succes. En ny måling fra januar 2019 viser, at Jobcenter Skive har den anden laveste andel af langtidsledige i hele landet – kun overgået af Læsø.

Skive hurtigst i Midt- og Vestjylland til byggesagsbehandlingstider

16-04-2019

Skive Kommune har længe ligget i den absolutte top, når det kommer til byggesagsbehandlingstid. Og nu er kommunen hurtigst i det midt- og vestjyske, idet vi har rykket os fra en 9. til en 6. plads på landsplan siden sidste år. Det viser den nyeste opgørelse fra Dansk Byggeri – endda i en tid, hvor travlheden her på egnen er stor.

Kan japanerne gøre os bedre på sundhedsområdet?

15-04-2019

Sundhedschef Trine Brøcker og leder af Sundhedscenter Skive Marianne Balsby er hjemvendt fra besøget i Japan. Formålet med besøget var i første omgang at blive lidt klogere på, hvilke fælles udfordringer vi har med Japan - om den ene part har noget at tilbyde den anden indenfor sundhedsteknologi.

Istandsættelse af Kærmindevej

12-04-2019

Nyt fortov, kantsten og asfalt

Skive Kommune har fået et billedkunstråd

12-04-2019

Billedkunstrådet skal arbejde for at fremme kunsten i det offentlige rum i hele kommunen - både i byplanlægning og udsmykning.

Fursund Færgeri laver forsøgsordning for lastbiler

11-04-2019

Særskilt vognbane til lastbiler på Branden

Skive Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022

08-04-2019

Skive Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 er sendt i høring

Skal du også med til Skivemødet?

05-04-2019

Skive Kommune bakker op om Skivemødet og deltager aktivt flere steder

Skive med i tværkommunal kamp for bedre veje

05-04-2019

Skive, Thisted, Morsø og Herning kommuner har sammen med egnens lokale erhvervsliv nedsat en komité, der vil arbejde for at påvirke de politiske forhandlinger om udspillet til statens investeringer i infrastruktur. Komitéen går målrettet efter en pulje på 5,7 milliarder kroner

Skive deler sundhedsekspertise i Japan

04-04-2019

Den 5. april flyver sundhedschef Trine Brøcker og leder af Sundhedscentret Marianne Balsby til Japan – inviteret af den danske ambassade i Tokyo.

Modtager du SU i din sommerferie, eller skal du på jagt efter et nyt job eller et job som ferieafløser?

03-04-2019

HUSK at undersøge, om du er berettiget til SU i din sommerferie

Vi genopfrisker RENT LIV -med din hjælp

01-04-2019

Vil du være med til at sætte en retning for Skiveegnens brand? Det er tid til at genopfriske RENT LIV, og det skal vi gøre i fællesskab. Deltag i vores survey og kom med dine tanker og input

Regional kultur- og landdistriktskonference til september

29-03-2019

Regionsrådet i Region Midtjylland har bevilget 400.000 kr. til Skive Kommune til en regional kultur- og landdistriktskonference 'Liv og landskab – fællesskab, bæredygtighed og kultur i landdistrikter'.

Hyldest til idrættens mestre og frivillige

27-03-2019

56 mestre fordelt på 22 foreninger bliver hyldet fredag den 29. marts i Kulturcenter Limfjord. Samme aften takker Skive Kommune egnens mange frivillige med en fest.

Åbent hus ved Glattrup Bæk

25-03-2019

Invitation til åbent hus arrangement torsdag d. 4. april 2019 fra kl. 17.00

Åbent BigBlue kontor

21-03-2019

Banestiens fremtid ligger i dine hænder

Skive Kommune fastholder godt greb om en sund økonomi

20-03-2019

2018 blev endnu et år med overskud på den ordinære drift i Skive Kommune. Overskuddet er primært blevet brugt til at investere i anlæg og til at nedbringe kommunens gæld

Kom GRATIS med færgen til Fur i foråret

19-03-2019

Endnu en god grund til at besøge Fur

Infrastruktur: Danmark er ikke i balance uden livsnerven i Nordvestjylland

14-03-2019

I de fire nord-vestjyske kommuner Thisted, Morsø, Skive og Herning er borgmestrene enige om at glæde sig over, at regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til så massive investeringer i infrastrukturen og dermed sammenhængskraften i Danmark

Fursund Lægehus ophører 1. april 2019 og overtages af Alles Lægehus

08-03-2019

Fursund Lægehus v. læge Søren P. Krarup ophører 1. april 2019. Lægehuset overtages af Alles Lægehus fra 1. april 2019 og hedder fremover Alles Lægehus Fursund.

Antallet af arbejdspladser stiger

07-03-2019

264 nye arbejdspladser er det blevet til i Skive Kommune i 2017. Det er den største fremgang siden finanskrisen.

Reception for værestedet på Theaterpladsen

05-03-2019

Onsdag den 13. marts kl. 15.30 er der reception for det nye værested på Theaterpladsen

Skive Kommune bryder tabuet, for at få folk i alkoholbehandling

05-03-2019

1900 personer i Skive Kommune, drikker så meget, at de bliver syge af det. I gennemsnit går der 11 år før et menneske med et alkoholproblem søger hjælp. Ny kampagne fra Alkohol & Samfund, TrygFonden og Skive Kommune, skal hjælpe mennesker i behandling på Rusmiddelcenter Skive tidligere.

Åbent hus om udviklingen af Skive Kommune

04-03-2019

Har du en mening om hvordan Skive Kommune skal udvikles? Kom og hør om planerne for udvikling af Skive Kommune de kommende år – og giv dit besyv med

Vindmøller og solcelleanlæg ved GreenLab Skive - fremtidens energi til debat

27-02-2019

Skive Kommune inviterer borgerne til dialog om planerne for vindmøller og solcelleanlæg ved GreenLab Skive. Håbet er, at en reel dialog med borgerne vil føre til enighed om det, der kommer til at ske i Kåstrup.

Lær at tackle angst og depression for unge

26-02-2019

Skive Kommune starter nyt forløb af "Lær at tackle angst og depression" for unge

Skive i den grønne top

25-02-2019

Skive Kommune gør det bedre end de fleste andre kommuner i Region Midt, når det kommer til brug af vedvarende energi. Det viser en ny opgørelse fra regionen.

Mere tryghed, når du udskrives fra hospitalet

20-02-2019

Animationsfilm fra Hospitalsenhed Midt og Skive, Silkeborg og Viborg kommuner hjælper med at skabe mere tryghed for patienterne i overgangen fra hospital til eget hjem.

Forbedring af trafiksikkerheden i krydset Vihøjvej/Rybjergvej nord for Breum

18-02-2019

Variabel hastighedsbegrænsning på Sundsørevej og Rybjergvej

Erhvervsservice med stegt flæsk og persillesovs

15-02-2019

Mange håndværkere mødte op, da Skive Kommune og SET holdt det årlige orienteringsmøde om de udbud, der vil komme i løbet af 2019. Som sædvanlig vakte den efterfølgende stegte flæsk og persillesovs stor glæde.

Lejligheder på det gamle slagteri i Skive

11-02-2019

Skive Kommune har besluttet at igangsætte udarbejdelse af plangrundlag, der muliggør omdannelse af en del af det gamle slagteri i Skive til nye lejligheder. Der indkaldes derfor til ideer og forslag til planlægningen for området.

Lokale virksomheder på inspirationstur til Herning

08-02-2019

Det lokale erhvervsliv fra Skiveegnen var inviteret på en inspirationstur torsdag den 7. februar 2019 for at høre mere om potentialet i de samarbejdsaftaler, Skive Kommune har indgået med forskellige aktører. 'Fantastisk tur,' sagde en af deltagerne. 'Til gavn for både virksomheder, studerende og hele vores egn,' sagde borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Nyt naturparkråd til Pilot-naturparken

07-02-2019

Et nyt og veloplagt naturparkråd mødtes for første gang i onsdags (den 30. januar)

Skive-virksomheder vil rekruttere fra Holland

06-02-2019

Manglen på kvalificeret arbejdskraft gør det attraktivt for lokale virksomheder at afprøve rekruttering i udlandet. Ni virksomheder fra Skiveegnen ønsker at få synliggjort ledige stillinger på Europas største karrieremesse Emigration Expo i Holland i weekenden d. 9.-10. februar, hvor Skive Kommune deltager i samarbejde med seks øvrige midt- og vestjyske kommuner.

Vil du lave sommeraktiviteter og sommerskoler for børn?

05-02-2019

Nu kan du melde ind til det gratis fælleskatalog, hvis du laver sommerskoler eller sommeroplevelser for børn på Skiveegnen

Nyt videns- og testcenter med internationalt potentiale på vej i GreenLab Skive

31-01-2019

Der findes endnu ikke noget lignende i Europa. Et GreenLab Academy er i støbeskeen, og et såkaldt center for højvolt – HV – er en del af planen. Her skal uddannelsen af fremtidens forsyningsoperatører på energiområdet foregå. En aftale mellem Skive College og GreenLab Skive skaber en unik platform for et uddannelsesmiljø med både national og international tiltrækningskraft.

GreenLab Skive Biogas - endnu en grøn virksomhed på vej i erhvervsparken

25-01-2019

Der skulle trædes godt til på spaden, for jorden var kold og hård, da Skives borgmester, E.ON Danmarks direktør og formanden fra Leverandørselskabet Amba fredag satte foden på den og tog det første spadestik til byggeriet af GreenLab Skive Biogas. ’En ære at være med,’ sagde E.ON-direktøren.

Stort skridt tættere på nye byggegrunde

24-01-2019

Erhvervsstyrelsen har efter lang sagsbehandlingstid givet Skive Kommune tilladelse til at arbejde videre med muligheden for at skabe flere byggegrunde tæt på Skive by – dels ved Viborgvej, dels ved Fjordbjerg Ager.

'Quantafuel Skive i gang med at skabe historie'

21-01-2019

Stor interesse for rejsegildet hos Quantafuel Skive mandag den 21. januar - et erhvervseventyr med internationalt potentiale, hvor den grønne omstilling kommer til at gå hånd i hånd med nye arbejdspladser i Skive Kommune

Durup Vandværk - nyt regulativ

18-01-2019

Forslag til nyt regulativ til høring

Ny leverandøraftale på brystproteser

18-01-2019

Skive Kommune har indgået leverandøraftale på brystproteser med firmaet Boisen pr. 1. januar 2019

Borgerservice & Ydelse åbner kl. 12.00 onsdag d. 27. februar

17-01-2019

For at Borgerservice & Ydelse kan blive ved med at yde en god service til dig som borger, skal vi på kursus

Skive Kommune støtter et 'Danmark i balance'

17-01-2019

Borgmester Peder Christian Kirkegaard er glad for, at kommunen er blevet en del af organisationen, som kæmper for at skabe lige vilkår for at kunne bo, leve og drive virksomhed i hele landet.

Generalforsamlinger i Kontaktrådene i Skive Kommune

16-01-2019

Kontaktrådene er talerør for ældre i lokalområderne, for beboere og pårørende på plejecentre samt for frivillige og foreninger, der arbejder lokalt til gavn for ældre

Skive rykker for kystnær udvikling

11-01-2019

Skive Kommune hilser de storslåede planer for udvikling af hovedstaden velkommen, men efterlyser muligheden for at kunne udvikle Danmark uden for de store byer. Borgmester og kommunaldirektør rykker minister for svar.

Vil du være nævning eller domsmand ?

11-01-2019

Nu kan du blive lægdommer for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023

Info-møde om de kommende idrætsklasser

08-01-2019

Er du rigtig god til din sport, og drømmer du om at blive endnu bedre, samtidig med at du passer din skole? Så mød op på Aakjærskolen tirsdag den 15. januar kl. 19.00 og hør mere om de kommende idrætsklasser.

Fra plastaffald til diesel – ny fabrik snart klar

02-01-2019

Der bliver lige nu arbejdet på højtryk for at blive klar til at starte produktionen op hos Quantafuel Skive, der ligger i den grønne erhvervspark GreenLab Skive. Der er rejsegilde den 21. januar.