Spring navigation over

Særlige frister for bestilling af handicapkørsel i forbindelse med jul og nytår

18-11-2019

Det er nu tid til at bestille handicapkørsel, hvis du skal rejse i forbindelse med julen og nytåret.

Bestilling af handicapkørsel i forbindelse med jul og nytår

Hvis du allerede er visiteret til handicapkørsel skal du kontakte Midttrafik og bestille kørslen.
Hvis du ikke er visiteret skal du først sende en ansøgning til Skive Kommune.
Vær opmærksom på, at der er en sagsbehandlingstid på 2 uger for nye ansøgninger om handicapkørsel.