Spring navigation over

Hvad skal Gl. Skivehus bruges til?

27-06-2019

Skive Kommunes borgere opfordres til at komme med gode ideer til, hvad Gl. Skivehus skal bruges til.

Skive Byråd har besluttet at bevare den gamle bindingsværksbygning for eftertiden.

Bygningen skal sættes i stand, så den fremstår nyrenoveret bl.a. med nyt tag, nye kviste og nye vinduer.

 Den gamle bygning fra slutningen af 1700-tallet er en af de ældste verdslige (ikke religiøse) bygninger i Skive.

Dele af bygningens kælder stammer tilbage fra tiden før reformationen ca. 1536.

Man formoder, at der har ligget en bygning eller voldanlæg på stedet fra slutningen af vikingetiden, som vidner om stedets (Skhiuægartha – Skivegård) betydning for at kontrollere trafik og handel mellem Salling og resten af Jylland.

Det store Big Blue projekt omfatter også arealer omkring den gamle bygning. Det giver derfor også god mening, at man i den sammenhæng bevare den gamle bygning, som en del af det købstadsbillede - vi gerne vil huske på - i smukke omgivelser langs Skive Å.

Bygningen vil blive nænsomt renoveret.

De arkitekter og ingeniører, der er sat til at løse opgaven for Skive kommune, har lavet et dispositionsforslag, hvor meget af den oprindelige bygning bevares, og vil kunne opleves, når man færdes i bygningen.

Vi har imidlertid den udfordring, at det ikke er afgjort, hvad bygningen skal rumme af funktioner.

Ser man på det forslag, der er lavet, lægger det op til, at der er flere rum i bygningen, som repræsentere flere af perioderne i bygningens historie.

Det er rum, der kan bruges til møder, til kontorer, til let erhverv og udstillingsformål.

Det er imidlertid de formål, der ikke har været bragt på bane, vi gerne vil have belyst. Der kan sagtens være muligheder, der ikke har været tænkt på.

Det er derfor, at vi beder Borgerne i Skive Kommune om at komme med gode forslag til anvendelse.

Det kan være et helt præcist brug – ja det kan være en/nogen der siger - det er lige lokaler jeg/vi kan bruge.

Der er lavet et fint dispositionsforslag, som kan hentes på Skive Kommunes hjemmeside.

Link til dispositionsforslag

 Forslaget kan desuden rekvireres ved at kontakte arkitekt Justus Clemmensen på tlf. 40 90 39 79 eller via mail til jlcl@skivekommune.dk, hvorefter man kan få forslaget tilsendt som PDF.

Vi vil gerne modtage jeres bidrag senest mandag den 16. september 2019 - sendt til ovenstående mail-adresse.

Hvad vil der ske med forslagene?

Når forslagene er modtaget, vil de blive bearbejdet/oplistet i en sag til udvalget for Teknik & Miljø.

Udvalget har da mulighed for at vurdere, om der er kommet nye anvendelsesmuligheder, som man skal arbejde videre med