Spring navigation over

Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2020-2032 er nu afsluttet

13-09-2019

Den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2020-2032 er afsluttet, og planen afventer nu endelig politisk vedtagelse.

Skive Byråd vedtog den 27. august forslag til Kommuneplan 2020-2032, som har været sendt i offentlig høring fra d. 30. august - 10. november 2019.

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling og arealanvendelse. Den omfatter hele kommunen og tegner udviklingen i Skive Kommune de næste 12 år.

Revisionen af kommuneplanen sker på baggrund af Planstrategi 2019, som har fokus på kommunens udvikling indenfor bæredygtighed, bosætning, erhverv og turisme samt natur og landskaber.

Kommuneplan 2020-2032 forventes at blive endelig vedtaget i december 2019. Herefter vil der inden for de næste par år blive gennemført temarevisioner for følgende større emner:

  • Vindmøller og solenergianlæg
  • Udvidelse af GreenLab
  • Skive Midtby
  • Sommerhusområder
  • Klimatilpasning

På den måde koncentreres og målrettes processerne og inddragelsen mest muligt.

Forslaget til Kommuneplan 2020-2032 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 30. august – den 10. november 2019. I denne periode har der kunnet indsendes bemærkninger, kommentar og idéer til forslaget.

Hørings-perioden er afsluttet og bemærkninger, idéer og indsigelser vil nu blive behandlet og forelagt Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Skive Byråd. I den forbindelse tager byrådet stilling til om Kommuneplan 2020-2032 skal vedtages endeligt.
Indtil da kan man se kommuneplanforslaget i en PDF-version herunder.


Du kan se forslag til Kommuneplan 2020 - 2032 i PDF her.