Spring navigation over

Lokale virksomheder på inspirationstur til Herning

08-02-2019

Det lokale erhvervsliv fra Skiveegnen var inviteret på en inspirationstur torsdag den 7. februar 2019 for at høre mere om potentialet i de samarbejdsaftaler, Skive Kommune har indgået med forskellige aktører. 'Fantastisk tur,' sagde en af deltagerne. 'Til gavn for både virksomheder, studerende og hele vores egn,' sagde borgmester Peder Christian Kirkegaard.

 

En række virksomheder var sammen med borgmester Peder Christian Kirkegaard, formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Goska Rasmussen og repræsentanter fra forvaltningen og Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter draget af sted til Herning for at besøge nogle af kommunens samarbejdspartnere. Formålet var at give deltagerne muligheden for at hente inspiration til udvikling af deres virksomheder og give dem en kort introduktion til det tværkommunale samarbejde i Business Region MidtVest, hvor Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommuner samarbejder om at styrke væksten, skabe nye job og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til denne del af landet.

Deltagerne i turen besøgte blandt andre Danish Advanced Manufacturing Research Center (DAMRC), der er et forsknings- og udviklingscenter, der beskæftiger sig med optimering af produktion og implementering af nye materialer. De bidrager selv til udviklingen og sikrer vidensdeling over mod de producerende erhverv. Centret arbejder også for at sikre, at den nyeste viden på deres område bliver delt i et tæt samarbejde med universiteter og virksomheder. Skive Kommune er medlem af DAMRC for at skabe opmærksomhed om de muligheder, som centret kan tilbyde egens produktionsvirksomheder.

Det gjorde et stort indtryk på Ove Raabjerg Larsen, der er tømrermester og driver sin egen virksomhed i Skive.
- Det var rent ud sagt en fantastisk tur. Det er næsten ikke til at tro, at det virkelig kan lade sig gøre at optimere en produktion på den måde, som DAMRC præsenterede for os. For de udvikler jo ikke bare ny viden, de deler den også. Og man kunne mærke, at de virkelig brændte for det. Der er mange muligheder i den viden, de er med til at skabe og dele. Både for virksomhederne og deres ansatte. I øvrigt synes jeg, det var et rigtig flot initiativ fra kommunens side, at de gav os muligheden for at komme med på denne tur, siger han.

Turen gik også forbi Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) ved Herning-afdelingen af Aarhus Universitet. Skive Kommune har siden 2017 haft en samarbejdsaftale med BTECH. Det skal medvirke til, at studerende på BTECH får øjnene op for de mange spændende virksomheder på Skiveegnen, ligesom virksomheder kan få studerende til at arbejde med konkrete problemstillinger og udviklingsidéer i forskellige projektsammenhænge. På den måde får de studerende praktisk erfaring og virksomhederne input og inspiration i form af den nyeste viden på området.
   Under besøget mødte deltagerne nogle af de studerende, der havde indgået i sådan et samarbejde. Det gav gæsterne en konkret fornemmelse af, hvor stor gavn virksomheder og videregående uddannelser kan have af hinanden.

Skive Kommune har samtidig sikret sig, at der er en reel mulighed for at få virksomheder og studerende til at arbejde sammen og i fællesskab udvikle nye løsninger. Det er sket via medlemskabet af AUHE Erhvervsklub, idet AUHE MidtVest’s Støttefond er tilknyttet klubben.  Fonden støtter aktiviteter, som bidrager til at styrke samarbejdet mellem AU Herning/BTECH og aktører i det midt- og vestjyske område. Det kan være virksomhedsbesøg for AUHE-studerende, projektsamarbejder mellem AUHE-studerende, undervisere og virksomheder. Fonden kan søges af studerende og undervisere, virksomheder, lokalt forankrede foreninger, uddannelsesinstitutioner og lokale arbejdsgrupper.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard var meget glad for hele arrangementet og for at kunne vise deltagerne, at det faktisk betyder noget, at kommunen indgår i den form for samarbejder.

- Det er utrolig interessant at komme ud og se, hvad universitetet kan tilbyde. Der er en win-win. For det gavner både deres studerende og vores virksomheder, at vi kan skabe den kobling, som vi med disse aftaler har gjort. Derfor ser jeg også et stort potentiale for Skiveegnens virksomheder i de muligheder, der her er banet vej for. Det kan også udgøre et godt rekrutteringsgrundlag. En øget kontakt med universitetet kan være med til at tiltrække flere højtuddannede til mange af de spændende virksomheder, vi har her i kommunen. Og det gælder ikke bare i forhold til samarbejdsaftalen med universitetet, men også de muligheder, som DAMRC kan tilbyde.

Skive Kommune arbejder målrettet på at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. I weekenden den 9. og 10. februar 2019 er kommunen repræsenteret ved Europas største karrieremesse i Holland, Emigration Expo 2019, hvor formålet er at få veluddannede hollændere til at søge job på Skiveegnen.