Spring navigation over

Fursund Færgeri laver forsøgsordning for lastbiler

11-04-2019

Særskilt vognbane til lastbiler på Branden

Skive kommune har besluttet at lave omkørsel til særskilt vognbane for lastbiler på Branden i en prøveperiode fra d. 12. april til 12. maj. 2019.  Lastbiler vil derfor blive ledt øst om græsarealet på Branden, via store skilte, og skal holde langs med fjorden. Personbiler vil holde i samme bane som de plejer. Lastbiler vil køre om bord på færgen først og derefter personbiler.

Overfartsleder

Anne-Marie Mortensen

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Færgeri

tlf: 9915 6467

Bygningskonstruktør

Jens Gjørup

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Trafik & Havne

tlf: 9915 6879