Spring navigation over

Skolens elever plantede de første træer i Hald Folkeskov

13-11-2019

Der var flot opbakning til indvielsen af Hald Folkeskov, hvis etablering i dag blev sat i gang med plantningen af de første 50 frugttræer

Det var børnene, der tog spaderne i hænderne, og plantede de første 50 frugttræer i den våde, lerede jord. Dermed tog de det første skridt til at etablere Hald Folkeskov.

Børnene satte hver en gul plantepind, de havde dekoreret med deres eget navn, sammen med det træ, som de var med til at plante. På den måde kan de senere vise deres forældre lige præcis dét træ, de har plantet.

Skoleelever fra Ørslev Kloster Skole og ældre fra Plejecenter Bøgely var inviteret til indvielsen sammen med Halds borgere, og der var mødt mange interesserede op for at overvære plantningen af de første træer i det fine, men kolde, efterårsvejr.

 

Træer er CO2-støvsugere

Lars Heiselberg Vang Jensen, Formand for Growing Trees Network Foundation, som i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening står for at etablere nye offentlige Folkeskove, sagde blandt andet om dagens åbnings-arrangement:

”Vores verden trænger til en masse skove. For træer optager CO2. Man kan kalde dem en slags CO2-støvsugere. De opsuger CO2-udslippene fra for eksempel biler”.

Han pointerede, at træer er godt for biodiversiteten ved at give flere levesteder til planter og dyreliv, og de giver nye områder til danskernes friluftsliv. Så jo flere træer, der plantes, desto bedre får klimaet det.

"Vores verden trænger til en masse skove. For træer optager CO2. Man kan kalde dem en slags CO2-støvsugere."

Lars Heiselberg Vang Jensen, Formand for Growing Trees Network Foundation.

I Danmark er der i alt 47 nye folkeskove på vej, og de tjener alle flere formål end blot rekreative friluftsteder og levesteder til planter og dyr.

”Under jorden har vi grundvandet, som vi bruger som drikkevand. Ved at plante en økologisk skov, er vi med til at sikre, at jeres drikkevand også i fremtiden er uden giftstoffer”, sagde Lars Heiselberg Vang Jensen.

 

En folkeskov er en gave til fællesskabet

Viceborgmester Peder Christensen (A) fulgte trop med et stærkt fokus på bæredygtighed og pointerede, at Skive Kommune er en klimakommune, og at etableringen af Hald Folkeskov derfor er helt i tråd med kommunens politik om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2029. 

”Det er en fornøjelse at kunne indvie Hald Folkeskov i dag. Vi er i Skive Kommune glade for at være med til at sikre skovene og naturen her i Danmark og give noget til fællesskabet. Vi har dog også vores egoistiske grunde til at etablere ny skov”, sagde Peder Christensen og hentydede dermed vittigt til, at træer er med til at reducere CO2-udledningen, noget som er en helt central del af Skive Kommunes Energi- og Bæredygtighedsstrategi 2029.

Kent Alex Larsen er stadsgartner i Skive Kommune og har i to år arbejdet på projektet med at etablere skoven.

”Vi er glade for at kunne tilbyde borgerne i Hald muligheden for at opleve naturen i bynær skov. Vi ved, at det forbedrer trivslen i landsbyer at have let adgang til naturen”, siger Kent Alex Larsen.

Også Olav Nørgaard, der er formand for Hald Borgerforening, glæder sig over etableringen af den nye folkeskov, og at de rekreative arealer vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig i Hald.

”Det har været en god proces med Skive Kommune at planlægge etableringen af skoven, vi er blevet hørt. Blandt andet er ønsket om en hundeskov blevet efterkommet”, siger formanden.

Fakta

Skive Kommune har bl.a. fået midler til etableringen af Hald Folkeskov gennem TV 2’s indsamlingsshow, ’Danmark Planter Træer’, hvor Danmark samlede ind til plantning af træer over hele landet.
Showet er et samarbejde mellem TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening og er så vidt vides det første indsamlingsshow til fordel for klimaet.

Det er den danske selvejende institution Growing Trees Network Foundation, der i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening står for at etablere nye offentlige Folkeskove.