Spring navigation over

Social og sundhed

Byrådet til kamp for Skive Sundhedshus

22-11-2019

Skive Sundhedshus har ved flere lejligheder markeret sig som en af landets stærkeste medspillere i udviklingen af det nære sundheds-væsen i Danmark. Blandt andet leverer sundhedshuset neurorehabilitering på et højt fagligt niveau. Alligevel har et flertal i Forretningsudvalget i Region Midtjylland valgt at indstille lukning af 2,3 senge-pladser på Skive Sundhedshus, hvilket vil svare til lukning af 3 sengepladser, hvis besparelsen på 3,2 mio. kr. skal realiseres.

Spareplaner i Region Midtjylland rejser kritik i Skive Kommune

28-10-2019

Borgmester Peder Christian Kirkegaard retter skarp kritik mod spareplaner på Neurorehabiliteringen på Skive Sundhedshus i Region Midtjylland. Et spareforslag, der skal behandles af Regionsrådet den 27. november, risikerer at føre til afskedigelse af mindst syv medarbejdere på neurologisk afdeling på Skive Sundhedshus.

Nyt visionært autismecenter i udbud

27-09-2019

Der skal opføres op til 39 nye boliger og tilhørende funktioner til borgere med autismespektrumforstyrrelser på den tidligere Metallic-grund.

Lær at tackle angst og depression

17-09-2019

Den 1. oktober starter gruppeforløb for voksne med symptomer på angst og/eller depression

Sindets dag i Skive

17-09-2019

Sindets Dag i Skive den 10. oktober 2019 kl. 14-17 på Rådhustorvet og i Det gamle Rådhus

Skive Kommune vinder Initiativprisen 2019

05-09-2019

Region Midtjylland har netop givet Initiativprisen 2019 til hjemmesygeplejerskerne i Skive Kommune, medicinsk Afsnit 2 på Regionshospitalet Viborg og hjemmesygeplejerskerne i Viborg for forbilledligt samarbejde om KOL-patienter.

Skive Kommune åbner sundhedssatellit i Pulsen i Balling

03-09-2019

Sygeplejeklinik, vejledning om demens, pårørendevejledning, rygestop og samtaler om trivsel og sundhed er nogle af de tilbud, som borgerne fremover kan møde i Pulsen i Balling – vi kalder tilbuddet for sundhedssatellitten Pulsen

Sundhedsstyrelsen bevilger fem millioner kroner til midtjysk diabetesprojekt - Skive Kommune er med

23-08-2019

Patienter med type 2-diabetes får behandling og rehabilitering fra flere parter, men ofte mangler der sammenhæng i forløbet. Det skal et nyt projekt fra Midtklyngen: Hospitalsenhed Midt, Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner og praktiserende læger råde bod på. Sundhedsstyrelsen har netop bevilget fem millioner kroner til projektet, som gennemføres sammen med Steno Diabetes Center Aarhus og Defactum.

Skive Kommune vil gennemføre forbedringer på familieområdet

16-08-2019

Skive Kommune er i gang med en gennemgående udviklingsindsats på området for udsatte børn og unge. Indsatsen sker i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force, som har gennemgået kommunens arbejdsgange på familieområdet.

Pårørende til en person med psykisk sygdom

15-08-2019

Er du pårørende til en person, som har en psykisk sygdom? Der starter igen nye gruppeforløb for pårørende til personer med psykisk sygdom.

Ligesindet støtte i Skive Kommune

27-06-2019

Skive Kommune tilbyder ligesindet støtte til personer med psykiske udfordringer

Danmark for målene kommer til Skive

15-05-2019

Lørdag d. 18. maj kl. 10-14 bliver der sat fokus på 'sundhed for alle' på Posthustorvet i Skive

Kan japanerne gøre os bedre på sundhedsområdet?

15-04-2019

Sundhedschef Trine Brøcker og leder af Sundhedscenter Skive Marianne Balsby er hjemvendt fra besøget i Japan. Formålet med besøget var i første omgang at blive lidt klogere på, hvilke fælles udfordringer vi har med Japan - om den ene part har noget at tilbyde den anden indenfor sundhedsteknologi.

Skive Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022

08-04-2019

Skive Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 er sendt i høring

Skive deler sundhedsekspertise i Japan

04-04-2019

Den 5. april flyver sundhedschef Trine Brøcker og leder af Sundhedscentret Marianne Balsby til Japan – inviteret af den danske ambassade i Tokyo.

Reception for værestedet på Theaterpladsen

05-03-2019

Onsdag den 13. marts kl. 15.30 er der reception for det nye værested på Theaterpladsen

Skive Kommune bryder tabuet, for at få folk i alkoholbehandling

05-03-2019

1900 personer i Skive Kommune, drikker så meget, at de bliver syge af det. I gennemsnit går der 11 år før et menneske med et alkoholproblem søger hjælp. Ny kampagne fra Alkohol & Samfund, TrygFonden og Skive Kommune, skal hjælpe mennesker i behandling på Rusmiddelcenter Skive tidligere.

Lær at tackle angst og depression for unge

26-02-2019

Skive Kommune starter nyt forløb af "Lær at tackle angst og depression" for unge