Spring navigation over

Trafik og veje

Etablering af helleanlæg på Viborgvej

12-09-2019

Indsnævring af kørebaner i uge 38 og 39, men dobbeltrettet trafik opretholdes for lastbiler, busser og personbiler

Renovering af Margretevej og Annettevej i Vinde, Skive

12-09-2019

Renovering af kantsten og fortov inden der udlægges ny asfalt i efteråret

Spærring af Frederiksgade-Christiansgade og Asylgade i skive

10-09-2019

Ændri9ng af belægning i krydset Frederiksgade/Christiansgade/Asylgade

Skive Havns 150 års jubilæum

09-09-2019

Skive Havns jubilæum fejres i forbindelse med Træskibssejladsen lørdag den 14. september

Spærring af Viborgvej i Nr. Søby

05-09-2019

Spærring flyttes mandag d. 9. september 2019

Kom GRATIS med færgen til Fur i Efteråret

02-09-2019

Endnu en god grund til at besøge Fur

Skiveløbet

30-08-2019

Midlertidig afspærring af kommuneveje d. 7. og 8. september 2019

Renovering af den Gl. Jernbanebro

23-08-2019

Renovering af jernbanebroen er 3. delprojekt i Big Blue projektet der sættes i gang, og er samtidigt en del af banestien

Kloakarbejde, Nymøllevej i Rødding

05-08-2019

Nymøllevej spærret fra 7. - 12. august - Omkørsel etableret

Midlertidig afspærring af kommuneveje - Skive

02-08-2019

Spar Nord’s Gadeløb 2019

Midlertidig spærring af Vester Fælledvej

02-08-2019

Spærret på grund af vejfest

Tusinder af børn på skolevejene

02-08-2019

Pas på alle skolebørn i trafikken

Andet Big Blue projekt klar til igangsætning.

02-08-2019

1. etape af stiprojektet fra Lidl, forbi Gl. Skivehus og frem til Østerbro, påbegyndes medio august 2019.

Det første Big Blue projekt skydes i gang

18-07-2019

Det første af i alt 5 projekter, der skal udføres inden årsskiftet, påbegyndes i starten af august måned

Rute 50 har fået nyt liv som lokalbus

10-07-2019

Region Midtjylland gav i efteråret 2018 dødsstødet til rute 50, som kørte mellem Skive og Viborg via Ørum. Proaktive borgere fik sammen med Skive Kommune og Midttrafik stablet en ny og bedre løsning på benene.

Spærring af Lundhedevej

09-07-2019

Spærret ved jernbaneoverskæring

Renovering af Villaparken

05-07-2019

Omsætning af kantsten og fortov inden nyt slidlag udlægges i efteråret

Tidsplans forstyrelser i forbindelse med arbejderne på Viborgvej

05-07-2019

Nye overraskelser har vist sig på Viborgvej. Umulige at forudsige.

Vej- og kloakarbejdet i Højslev lukker ned i ferien.

04-07-2019

Viborgvej åben for gennemkørsel i uge 29 og 30

Cyklister og gående på kørebanen på Viborgvej!

25-06-2019

Hvorfor ikke bruge den midlertidige sti, anlagt på det gamle baneterræn?

To regionsråd går aktivt ind i kampen for udbygning af rute 26 og 34

24-06-2019

Regionsrådsformændene Ulla Astman fra Region Nordjylland, og Anders Kühnau fra Region Midtjylland, indtræder som medlemmer af Komitéen for udbygning af Rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning

Renovering af Sandbyvej i Selde

12-06-2019

Renovering af kantsten og fortov inden der udlægges ny asfalt i efteråret.

Renovering af Stadionvej i Selde

03-06-2019

Som forberedende arbejde til kommende asfaltbelægning renoveres kantstenene på Stadionvej

Renovering af Sejer Pedersens Vej, Rønbjerg

27-05-2019

Nye kantsten og asfalt på Sejer Pedersens Vej

Etape 3 - Viborgvej

14-05-2019

Invitation til informationsmøde vedrørende etape 3 på Viborgvejs Forskønnelse

Renovering af Hostrupvej i Lem

10-05-2019

En del af Hostrupvej står for tur til nyt fortov, kantsten og asfalt

Stor ros til medarbejderne på arbejdet med Viborgvejs forskønnelse.

03-05-2019

Pendler fra Viborg afleverede ikke blot et smukt brev, men også en stor kage til Munck Forsyningsledninger, der er hoved entreprenør, ledningsejere, Skive vand, rådgiver og medarbejdere fra Skive Kommune.

Istandsættelse af Kærmindevej

12-04-2019

Nyt fortov, kantsten og asfalt

Skive med i tværkommunal kamp for bedre veje

05-04-2019

Skive, Thisted, Morsø og Herning kommuner har sammen med egnens lokale erhvervsliv nedsat en komité, der vil arbejde for at påvirke de politiske forhandlinger om udspillet til statens investeringer i infrastruktur. Komitéen går målrettet efter en pulje på 5,7 milliarder kroner

Kom GRATIS med færgen til Fur i foråret

19-03-2019

Endnu en god grund til at besøge Fur

Infrastruktur: Danmark er ikke i balance uden livsnerven i Nordvestjylland

14-03-2019

I de fire nord-vestjyske kommuner Thisted, Morsø, Skive og Herning er borgmestrene enige om at glæde sig over, at regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til så massive investeringer i infrastrukturen og dermed sammenhængskraften i Danmark

Forbedring af trafiksikkerheden i krydset Vihøjvej/Rybjergvej nord for Breum

18-02-2019

Variabel hastighedsbegrænsning på Sundsørevej og Rybjergvej