Spring navigation over

Affaldsindsamling d. 30.-31. marts 2019

06-03-2019

Hjælp naturen - Rent liv

Park og Vej tilbyder både foreninger og private sammenslutninger(/grupper) muligheden for at få hjælp med affaldsopsamling langs kommunale veje og stier. F.eks. i forbindelse med Naturfredningsforeningens affaldsopsamling d. 31. marts 2019.

 

Har I som forening eller privat sammenslutning(/gruppe) lyst til at bidrage d. 30. eller 31. marts 2019 med ekstra affaldsopsamling i et område, som eksempelvis er særligt værdifuldt for jer, har I nu mulighed for at kombinere det med:

 

•                          Motion

•                          Frisk luft

•                          Samvær med andre

•                          Glæde ved at hjælpe naturen

 

Park og Vej gør det nemt for jer at deltage og tilbyder som hjælp at levere og afhente f.eks.: Gribetænger, poser til indsamling, sikkerhedsveste og kortmateriale.

 

Sådan er I med

I vælger en kontaktperson, som retter henvendelse til Tom Bøgholm Pedersen fra Park og Vej på mail: tbpe@skivekommune.dk eller tlf. 9915 3713, for nærmere aftale.

 

Park og Vej kvitterer med en forfriskning for jeres ulejlighed.

Teamleder

Anne Lindholt Kornvig

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Vejmyndighed & Drift

tlf: 9915 6355