Spring navigation over

Omkørsel på Viborgvej

01-02-2019

Bilister, der har ærinde i Skive midtby, skal fra 8. februar benytte omkørsel ad Sverrigsvej/Norgesvej

Torsdag d. 7. februar om aftenen vil Viborgvej blive spærret for indadgående trafik ved Sverrigsvej. Spærringen sker som et led i arbejdet med fortov/cykelsti udfor HP-Hvidevarer samt færdiggørelse af midteheller med retning af kantsten, opfyldning med muld, plantning af træer og færdiggørelse af kanten med 2 rækker chaussesten.
Arbejdet forventes at vare 2-3 uger, meget afhængigt af vejret. Sne og frost kan forsinke arbejdet, hvilket vi håber, der er forståelse for.

Der vil blive skiltet med omkørsel ad Sverrigsvej/Norgesvej/Engvej.

Projektingeniør

Poul Handberg

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Trafik & Havne

tlf: 22867980