Spring navigation over

Renovering af Stadionvej i Selde

03-06-2019

Som forberedende arbejde til kommende asfaltbelægning renoveres kantstenene på Stadionvej

Stadionvej i Selde står for en renovering af kantsten, som sættes i gang af Skive Kommunes folk fra Entreprenørgården.

 

Information til beboerne

 

Beboerne langs vejen informeres om arbejdet via e-boks.

 

Beboerne opfordres her til at klippe hæk, buske og træer ind til skel, for at gøre arbejdet nemmere for kommunens folk. Informationen findes i linkboksen nedenfor.

 

Tag hensyn til hinanden

 

Arbejdet bliver udført i dagtimerne, hvor man må forvente, at der kan komme støj og støv.

 

Det vil stadig muligt at køre, cykle og gå, mens arbejdet står på, men trafikanter opfordres til at vise hensyn til hinanden.

 

Kantstensarbejdet forventes påbegyndt og afsluttet i uge 24 i 2019. Der vil i løbet af 2019 blive udlagt en afsluttende asfaltbelægning på kørebanen.

 

Link

Information om renovering af Stadionvej.

Teknisk assistent

Villy Hansen

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Vejmyndighed & Drift

tlf: 9915 6174