Spring navigation over

Viborgvej spærres for gennemkørsel på grund af kloakarbejder

27-09-2019

Viborgvej spærres for gennemkørsel ved nr. 85, da trykledning skal graves på tværs af vejen.

Fra torsdag d. 3. oktober kl. 18.00 til mandag d. 7. oktober 2019 kl. 12.00 vil Viborgvej være spærret for gennemkørsel ved Viborgvej nr. 85 på grund af nedgravning af trykledning på tværs af længderetningen..

Arbejdet kan desværre ikke udføres uden at vejen spærres, da det er nødvendigt at sænke grundvandet i hele udgravningsprofilet på en gang, hvilket også er årsagen til at arbejdet strækker sig over 4 dage.

Samtidigt med lukningen af Viborgvej vil der bliver udført asfaltarbejder ved udmundingerne fra Øster Fælledvej, Færøvej og Sverrigsvej. Asfaltarbejderne udføres for at hindre vandsamlinger i krydsene. Fræsning til asfalt udføres torsdag d. 3. oktober efter kl. 18 og asfaltudlægningen vil ske fra fredag morgen kl. 7 og afsluttes lørdag formiddag. Der arbejdes kun et sted af gangen.

Vi beklager denne lukning af Viborgvej, men ser desværre ikke anden mulighed for at kunne udføre de nødvendige arbejder.

Der vil blive skiltet med omkørsel ad Ringvej Syd og Sdr. Boulevard

 

Projektingeniør

Poul Handberg

Teknik, Miljø & Udvikling - Drift & Anlæg - Trafik & Havne

tlf: 22867980