Spring navigation over

Invitation til inspirationsaften om socialt entreprenørskab og andelsorganisering i landområderne

11-02-2020

En inspirationsaften for entreprenante, andelsorienterede ildsjæle, der ønsker at vide mere om muligheder og udfordringer ved fællesskabsøkonomiske initiativer

Hvorfor:

Der er grøde i landområderne i Danmark! Mennesker i landområder og landsbyer går sammen og arbejder på at løfte nogle af de grundlæggende forhold som f.eks. bosætning, et lokalt arbejdsliv, mobilitet og muligheden for en lokal økonomi. 

De nye initiativer bygger ofte både på forretning og kollektiv organisering og ejerskab. Det har dybe rødder i den danske andelsbevægelse og i begreber som Socialøkonomi og Socialt Entreprenørskab. Men hvad betyder de begreber egentlig? Og er andelsbevægelsen blevet genfødt? Hvilken betydning har det i dag og kan få? Hvilke dilemmaer er der ved både at arbejde med fællesskab og forretning? Hvad skal vi være opmærksomme på? Og hvordan kan vi bruge det til at udvikle de landområder og landsbyer, som vi selv er en del af?

Indhold:

På den første del af eftermiddagen vil vi gerne gå i dybden med hvad begreber som Socialt Entreprenørskab, Socialøkonomi og andelsbevægelser er og bygger på.

Der vil blive vist eksempler på initiativer, som er baseret på Socialt Entreprenørskab og/eller andelsorganisering fra både de danske landområder og resten af verden. Eksempler viser hvordan vi kan sikre udvikling i vores lokalsamfund i landområderne ved at invitere den omkringliggende verden ind i vores hverdag.

I den anden del af eftermiddagen, vil der blive delt erfaringer, dilemmaer og spørgsmål fra forsøgsprojektet ”Fulde Huse”, som LandSkaberne gennemførte i samarbejde med to initiativgrupper fra to forskellige landsbyer. ”Fulde Huse” er en afprøvning af, hvordan en andelsbaseret eller en kollektiv tilgang til uudnyttede bygninger i landsbyer og det åbne land kan skabe fællesskabsbaserede og økonomisk bæredygtige tiltag, som kommer hele lokalområdet til gavn – som f.eks. nærindkøbsmuligheder, kontor- og værkstedsfællesskaber, turistfaciliteter m.m.

Der vil blive fortalt om initiativgruppernes arbejde og resultater med fokus på organisering, konceptudvikling, forretningsplan, startøkonomi, men også hvilke dilemmaer og tvivlsspørgsmål der viste sig undervejs.

Hvordan:

Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussioner i grupper og plenum.

Underviser:

Elisabeth Serena + medhjælper, LandSkaberne

Praktiske oplysninger:

Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 16.30 – 19.15

Sted: Pulsen, Stadion Alle 3, 7860 Spøttrup

Servering: Sandwich og vand/sodavand

Pris: Gratis ved tilmelding.

Tilmelding er nødvendigt og skal ske senest tirsdag den 25. februar til Irene Duus Thorsen på mail: idus@skivekommune.dk eller telefon 9915 5790. 

Ved tilmelding bedes du oplyse dit navn, telefonnummer, e-mail samt hvilken forening du repræsenterer.