Spring navigation over

Forbud mod besøgende på plejecentre og bosteder

19-03-2020

Dørene bliver nu låste på plejecentre og bosteder. Et nyt skilt med ADGANG FORBUDT er sat op på dørene, og de pårørende har modtaget et brev fra Skive Kommune om, at de ikke længere kan komme på besøg

Patientstyrelsen gav onsdag kommunen et påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem og bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af coronavirus.

Hurtig reaktion

- Vi har straks efterlevet Patientstyrelsens påbud og sendte allerede i går, onsdag, et brev ud til de pårørende. Det er vigtigt, at vi alle reagerer hurtigt og følger myndighedernes anvisninger, så vi kan hjælpe med at bryde smittekæden af coronavirus, siger Jan Lund-Andersen, direktør for Kultur og Familieforvaltningen, og talsmand for kommunens krisestab.

Forbuddet omfatter kommunale og private aflastningspladser, kommunale og private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private bosteder. Desuden omfatter det både fællesarealer og beboernes personlige boliger.

Fælles løsninger

- Jeg vil gerne understrege, at vi har stor forståelse for, at forbuddet er en svær situation for de pårørende, men samtidig må vi forholde os til, at det er nødvendigt. Vi håber på, at alle udviser forståelse og hjælper med at finde løsninger på de udfordringer, der kan opstå som følge af forbuddet, siger Jan Lund-Andersen.

Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende særligt tungtvejende grunde. I sådanne situationer, kan de pårørende aftale med personalet, hvordan et besøg kan gennemføres på forsvarlig vis.

Mere information

Følg med på skive.dk og coronasmitte.dk

Påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte d. 18. marts et påbud til kommunalbestyrelsen om at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre, kommunale og private bosteder.

Påbud til kommunalbestyrelsen.pdf

Informationsbrev til pårørende

Skive Kommune har udsendt et informationsbrev til pårørende til borgere på Skiveegnens plejecentre og bosteder. 

Informationsbrev til pårørende.pdf