Spring navigation over

Gode intentioner bag fjernet jobbank for frivillige

18-05-2020

Indrømmet! Skive Kommune tog munden for fuld, da jobbanken for frivillige hænder på skole- og dagtilbudsområdet i sidste uge blev lanceret. Men meningen var at sikre den bedst mulige løsning af en samfundsopgave, kommunen stod overfor.

Man skal ikke kalde på frivillige kræfter til at hjælpe med at udføre en kommunal opgave, når der er ledige hænder at trække på, som kunne komme i job ved at få tilbuddet. Det erkendte Skive Kommune i sidste uge, efter at de første frivillige havde meldt sig til den netop lancerede frivillighedsbank. Den blev straks lukket ned, allerede inden nogen af de tilmeldte var kommet i gang.

Tanken var, at de kunne give en hånd med i forbindelse med de mange praktiske opgaver på skole- og dagtilbudsområdet, når nu de ældste klasser her til morgen igen skulle møde ind. Det kunne for eksempel være: Hjælp til håndvask, rengøring, vask af legetøj, lege med børn i en lille gruppe, gå ture, m.m.

- Men vi havde de bedste intentioner, da vi etablerede frivillighedsbanken. Vi stod med en samfundsmæssig opgave, vi skulle løse, fordi vi skulle gøre klar til også at åbne skolerne for de ældste elever i 6.-10. klasse. VI vidste fra den første del af den gradvise genåbning på området, at det krævede flere personaleressourcer, forklarer Jan Lund-Andersen, der er talsmand for kommunens krisestab og direktør i Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune.

- Derfor tænkte vi, at vi var nødt til også at kigge andre steder hen. For vi havde jo en erfaring med os fra første led i den gradvise genåbning af skole- og dagtilbudsområdet, da børn på 0.-5. klassetrin samt i dagtilbud skulle møde ind den 15. april. Dengang havde vi svært ved at få de hænder, vi havde brug for via jobcentret. Dengang takkede cirka 10 ledige nej til tilbuddet om disse ansættelser. Og omkring 20 ledige vendte trods flere henvendelser fra jobcentret aldrig tilbage. Vi kunne simpelt hen ikke få fat i dem.

Tænke i andre baner

Det lykkedes i samarbejde med jobcentret hyret 16 ledige ind til opgaven. Desuden sendte kommunen egne medarbejdere fra andre fagområder ud for at afhjælpe behovet for flere hænder.

- Det har ikke på noget tidspunkt været tanken, at frivillighedsbanken bare skulle være en gratis omgang for kommunen, mens der går ledige rundt, der kunne have fået et job og tjent penge ved at få opgaven. Men vi stod i en situation, hvor vi var nødt til at tænke i andre baner, end vi normalt gør. Det har jo nærmest været et vilkår under coronakrisen. Mange har løbet ekstra stærkt for at få skabt de løsninger, der skulle til for at få tryghed, sikkerhed og udførelsen af arbejdsopgaverne til at gå op i en højere enhed. Og vi havde hårdt brug for at hyre folk ind til opgaven på skole- og dagtilbudsområdet. Det handler jo om at bidrage til at skabe de mest trygge og sikre rammer for vores børn såvel som personalet ude på skolerne og i dagtilbuddene og hjælpe børnene i gang med deres hverdag igen på den bedste måde, siger Jan Lund-Andersen.

 - Men de faglige organisationer reagerede på, at vi som kommune efterlyste frivillig arbejdskraft. Og den kritik har vi simpelt hen taget til os. Vi gik for langt. Det erkender vi. Muligheden er for at melde sig til frivillighedsbanken er fjernet. Men selv om vi ikke er helt på plads med de ekstra hænder, lever vi naturligvis op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden og trygheden, siger han og tilføjer, at Skive Kommune er i gang med at finde nye løsninger ved at ansætte flere ledige via jobcentret.