Spring navigation over

Kontakt til beboere på plejecentre

25-03-2020

Vi følger myndighedernes retningslinjer, herunder også Sundhedsstyrelsen. Hverdagen på plejecentrene er derfor ikke helt som den plejer.

Vi er alle påvirkede af den situation, vi står i som følge af COVID-19 og den betydning, det har for hverdagen på plejecentrene.

Sammen på afstand

Vi forstår, at du som pårørende har et behov for at sikre sig, at dine nære på plejecentrene er i god behold. Det er dog en tid, hvor vi er nødt til at være sammen på afstand. Derfor er der blevet indført en række restriktioner for besøgende på plejecentrene.

Det er stadig ikke tilladt at komme på besøg på plejecentrene. Dette gælder også lejlighedernes terrasser. Hvis I vil se jeres kære – kan I vinke og eller tale med dem på 2 meters afstand udenfor.

Vi kan ud fra en individuel vurdering gøres undtagelser, hvis du har en pårørende på plejecenter, der er alvorligt syg og døende. Dette skal du drøfte med lederen af det pågældende plejecenter.

Hvis beboere eller pårørende alligevel vælger at handle imod det der anbefales, vil vores personale skulle håndtere hverdagen ift. beboeren anderledes. For at minimere risiko for smitte, kan det betyde, at beboeren fremadrettet skal opholde sig i sin egen lejlighed.

Af hensyn til sikkerheden, er det derfor er det vigtigt, at alle overholder ovenstående retningslinjer.

Telefonopkald fra pårørende

På vores plejecentre har man i de seneste dage oplevet en øget aktivitet i forhold til telefonopkald fra pårørende, der gerne vil i kontakt med deres nære. Vi vil dog gerne opfordre jer til at ringe og aftale med plejecenteret, hvornår dette er muligt.

Vil du vide mere om vores tilbud om vejledning til pårørende?

Læs mere her