Spring navigation over

Selvvalgt sygemelding giver ikke ret til sygedagpengerefusion

14-04-2020

Sundhedsstyrelsen anbefaler særligt udsatte persongrupper at sygemelde sig for at sikre sig mod covid-19. Men en selvvalgt sygemelding på baggrund af anbefalingerne giver ikke ret til sygedagpenge. Det giver undren hos egens virksomheder og travlhed i kommunens sygedagpengeafdeling, der forstår frustrationerne. Men lovgivningen er desværre klar.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ud fra et udvidet forsigtighedsprincip, at gravide, der arbejder i sundheds-, social- og ældresektor samt børnehaver, vuggestuer eller som dagplejer, fra graviditetsuge 28 skal have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet.

Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen sker med henblik på at sikre, at gravide i sidste trimester i videst muligt omfang kan følge de almene anbefalinger til særlige risikogrupper om at holde afstand og minimere antallet af sociale kontakter - herunder også erhvervsrelaterede sociale kontakter.

I forlængelse heraf anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer i risikogrupperne bliver sygemeldt i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at arbejde hjemmefra. Men anbefalingerne giver ikke ret til sygedagpenge:

- Vi oplever i øjeblikket, at vores sygedagpengeafdeling må give rigtig mange afslag på sygedagpenge, da mange medarbejdere er sygemeldt af deres arbejdsgivere eller selv har sygemeldt sig ud fra udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen. Dette skaber - naturligt nok - en del frustration hos arbejdsgivere, der oplever, at der ikke er sammenhæng mellem, hvad der anbefales og så muligheden for at modtage sygedagpenge, fortæller arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har konkret forholdt sig til de forskellige forhold, og herfra er melding klar. Det giver ikke ret til sygedagpenge, hvis en medarbejder ikke er uarbejdsdygtig grundet egen sygdom eller er sendt i karantæne af Sundhedsstyrelsen. Det betyder også, at selvvalgt karantæne eller sygemeldinger ud fra et forsigtighedsprincip på baggrund af de udmeldte retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ikke giver ret til sygedagpenge eller sygedagpengerefusion:

- Vi forstår godt, at det kan give frustrationer og undren, når lovgivningen ikke understøtter anbefalingerne. Vi følger hele tiden udviklingen, og er man i tvivl om retten til sygedagpenge, vil jeg anbefale, at man kontakter vores sygedagpengeafdeling. Samtidig vil jeg også opfordre virksomheder til at tage kontakt til deres egne organisationer, slutter Dorthe Hamrum.

 

 

FAKTA: Spørgsmål/svar fra STAR

Spørgsmål
Min medarbejder er gået i karantæne, fordi han/hun er kronisk syg og bange for at blive smittet med COVID-19. Kan jeg få refusion fra første fraværsdag efter en af de nye regler i sygedagpengelovens § 53 b?

Svar

Du kan ikke få refusion for en ansat, der selv har valgt at gå i karantæne - fx for ikke at blive smittet.

For at opfylde betingelserne i § 53 b, stk. 1, skal der være tale om, at lønmodtageren er sat i karantæne på grund af smitterisiko for COVID-19 uden selv at være konstateret syg, og efter en konkret lægelig vurdering antages sandsynligvis at (kunne) være smittebærer, og det efter Sundhedsstyrelsens vurdering er afgørende, at personen er i karantæne af hensyn til bl.a. at modvirke spredning af smitte.

Det er desuden en forudsætning, at der er tale om en løbende og aktiv, individuel opfølgning fra sundhedsmyndighederne af den karantænesatte person.

Du kan heller ikke få refusion efter § 53 b, stk. 2. Hensigten med denne bestemmelse er at kompensere for fraværet, når der er tale om lønmodtagere, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fordi de pågældende personer udgør en konkret smitterisiko.

 

Spørgsmål

Jeg har sendt min medarbejder hjem pga. graviditet i forbindelse med COVID-19, da hun arbejder i sundhedsfaget og pga. graviditet er i særlig risikomålgruppe, jf. sundhedsstyrelsens vejledning. Har jeg ret til refusion fra dag 1?

Svar

Nej. Det, at en medarbejder er i risikogruppen (fx er ældre, har visse typer af kroniske lidelser, blodsygdomme eller er gravid), giver ikke ret til refusion.