Spring navigation over

Ukorrekte nyheder skaber utryghed

24-03-2020

Hvis der er uoverensstemmelser mellem fakta og de historier, borgerne møder om den kommunale service, kan det få store konsekvenser. Det gælder ikke mindst i en tid med coronavirus, hvor ukorrekte nyheder kan skabe utryghed med risiko for, at nogle borgere vil frasige sig den hjælp, de har brug for

- Det er helt afgørende, at borgerne ved, at de kan føle sig trygge ved den service, kommunen leverer. Det er vigtigt, at hver eneste borger i hele kommunen er klar over, at Skive Kommune lige siden corona-krisen brød ud har fulgt Sundhedsstyrelsens og andre nationale og regionale myndigheders anbefalinger, fastslår Jan Lund-Andersen, der er direktør i Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune og talsmand for kommunens krisestab.

- Vi har de seneste dage brugt ressourcer på at dokumentere, at hjemmeplejen overholder alle gældende hygiejneregler. Ikke fordi vi var i tvivl om, dette var tilfældet i praksis. Men fordi der blev sået tvivl herom i en lokal nyhed, som skabte stor opmærksomhed på de sociale medier. Det har givet anledning til utryghed blandt nogle borgere. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis det betyder, at borgere ikke tør få den pleje, de har brug for. De kan i værste fald blive alvorligt syge. Det vil være ulykkeligt og alvorligt på samme tid, siger han.

Kommunens dokumentation viser, at plejepersonalet følger de infektionshygiejniske retningslinjer. Personalet udfører ikke sår-behandling uden at iføre sig handsker.  Når der håndteres medicin (herunder injektioner), er den gældende retningslinje, at det er tilstrækkeligt at spritte godt af inden injektionen. For at skabe ekstra tryghed og fjerne enhver tvivl hos borgerne, vil plejepersonalet fremover også bruge handsker hver gang, der bliver håndteret medicin og injektioner.

Sikre de bedste løsninger

Der er også opstået tvivl om, hvorvidt Skive Kommune har været tilstrækkeligt opmærksomme på at hjemsende medarbejdere, der er kommet hjem fra udlandet, og hvorvidt syge medarbejdere skal gå på arbejde.

- Er medarbejdere syge, skal de blive hjemme. Det er der ikke noget nyt i. Tidligere arbejdede myndighederne med forskellige risikoområder i forhold til, om medarbejdere skulle blive hjemme, når de kom hjem fra udlandet. Det har ændret sig. Ligesom retningslinjerne fra de nationale myndigheder i det hele taget løbende ændrer sig. Det kan sikkert skabe forvirring blandt borgerne. Men hvis der sker ændringer, handler det altså om, at Skive Kommune følger og hurtigt tilpasser sig de nyeste anbefalinger – ikke, at der er forskellige former for praksis eller manglende styr på, hvem der må hvad, siger Jan Lund-Andersen.

Desuden er der en medarbejder i Skive Kommune, der konstant holder sig opdateret og afdækker nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder. Der er også en daglig kontakt til Kommunernes Landsforening, KL, som udsender anvisninger til, hvordan de statslige udmeldinger skal omsættes til kommunale handlinger.

- Derfor kan borgerne være sikre på, at vi følger anbefalingerne nøje. Og det er noget, vores personale hele vejen rundt er yderst opmærksomme på. De yder en meget stor indsats i denne tid. De tager virkelig et stort ansvar på sig, siger han.

 

Mere information

Følg med på skive.dk og coronasmitte.dk