Spring navigation over

Sundhedsplejen er i fuld gang – men på en anden måde

26-03-2020

Sundhedsplejen i Skive Kommune har travlt, men sundhedsplejerskerne arbejder på en meget anderledes måde, end de er vant til. Under coronakrisen har der ikke været tale om hjemmebesøg i traditionel forstand hos familierne. Men fra og med i dag tager de i begrænset omfang - inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer – på hjemmebesøg igen. Det ser sundhedsplejerske Pia Esbjerg Larsen meget frem til.

Der er masser af aktivitet i sundhedsplejen i Skive Kommune for tiden. Men under coronakrisen har sundhedsplejerskerne ikke været på egentlige hjemmebesøg hos familierne. Fra og med i dag bløder Skive Kommune op og genoptager hjemmebesøgene, men i begrænset omfang. Det er helt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det glæder Pia Esbjerg Larsen, der er sundhedsplejerske og som har talt rigtig meget i telefon på det seneste. Eller har stået i en carport og svaret på spørgsmål på lang afstand. Eller stillet vægten, som barnet skal vejes på, på trappen, så forældrene selv har kunnet tage den og veje deres barn, mens hun selv har siddet i sin bil og ventet på at blive ringet op for at få at vide, hvad barnet vejer og give den tilhørende vejledning.

- Det er altså frustrerende ikke at kunne komme i hjemmene og med egne øjne se, hvordan barnet trives. Jeg savner virkelig den tætte kontakt med familierne. Så selv om det bliver i begrænset omfang og med korte besøg for at minimere smitterisikoen, glæder jeg mig virkelig til at komme ud til familierne igen. Det er jo omdrejningspunktet for vores samarbejde. Men når det er sagt, så har forældrene også vist stor forståelse for, at kontakten har været nødt til at foregå via telefon, Skype og Facetime. Og de vil jo helst heller ikke have nogen ind på grund af den smittefare, vi alle er meget opmærksomme på lige nu, siger hun.

Sundheds- og Ældreministeriet meldte den 17. marts 2020 ud, at sundhedsplejen skulle fortsætte arbejdet som hidtil. Med hjemmebesøg og alt, hvad der plejer at foregå. Men ud fra et forsigtighedsprincip har Skive Kommune afventet den nærmere udmelding, som Sundhedsstyrelsen har varslet. Derfor har sundhedsplejerskerne – for at være så meget på den sikre side som muligt i forhold til smitterisiko – ikke været på hjemmebesøg i en periode. De forventede, at den var kommet allerede i sidste uge. Men den er endnu ikke meldt ud. Derfor bløder de allerede nu op og genoptager hjemmebesøgene fra i dag. Det er som nævnt i fuld overensstemmelse med retningslinjerne fra myndighederne og ud fra en vurdering af, at der er nogle familier, der har brug for at få en sundhedsplejerske på rigtigt besøg – selv i disse tider.

- Der bliver i så fald ikke gået på kompromis med sikkerheden. Besøgene vil komme til at vare højst 15 minutter, og vi vil stå på afstand af forældrene. Vi vil tage de samme forholdsregler som alle andre i denne situation, siger Pia Esbjerg Larsen.

- VI kommer nogle gange til at skifte tøj imellem besøgene som en ekstra sikkerhed for, at der ikke på nogen måde kan bæres smitte med fra ét sted til et andet. I det hele taget vil de ekstra forholdsregler, der gælder nu, betyde, at vi skal sætte mere tid af mellem besøgene, og dermed nok ikke nå helt så mange om dagen, som vi plejer. Desuden vil vi prioritere besøgene hos familierne med børnene, der er op til to måneder gamle. Men alle familier vil blive kontaktet som hidtil, selv om de har ældre børn og tilbudt rådgivning via telefon eller ved hjemmebesøg, hvis det er nødvendigt.

Pia Esbjerg Larsen ser meget frem til at genoptage hjemmebesøgene, selv om en meget stor del af hendes arbejde stadig vil foregå via telefonen.

- Det giver så god mening. Det vil også være med til at forebygge genindlæggelser, hvis nu amningen ikke fungerer helt, som den skal, eller familierne på andre måder kommer lidt skævt i gang. Der gør det altså en stor forskel at kunne se, hvad det er, forældrene eventuelt har brug for hjælp til. Tit er det blot nogle gode råd, de skal have, så løser det hele sig, siger hun.

- På det seneste har min telefon også bimlet med billeder af eksem, bleer, bryster og alt det, som de nybagte forældre har brug for råd og vejledning til. Vi bruger også Skype og Facetime i stor stil, men under hensyntagen til gældende datalovgivning. Vores telefoner har hele tiden været åbne, og det bliver de ved med at være, så forældrene kan bare kontakte os i det omfang, de har brug for os. Vi gør alt, hvad vi kan for at svare så godt som muligt på deres spørgsmål. Der er bare situationer, hvor den nære kontakt med familierne er mere afgørende end i andre. Det betyder utrolig meget for os som sundhedsplejersker, at vi kan se og mærke barnet. Det betyder også meget for forældrene, at vi kan sidde sammen og tale om det, de har brug for at få vendt.

Det gælder også i kontakten med sårbare familier. Pia Esbjerg Larsen synes, det er nemmere at vejlede dem i forbindelse med et hjemmebesøg.

- Dem skal vi være særligt opmærksomme på. Og det er vi også. Det er rigtig godt for vores arbejde med dem, at vi igen får muligheden for at komme hjem til dem. Selv om det indtil videre kommer til at foregå på en anden måde, end den vi er vant til.

Sundhedsplejerskerne i Skive Kommune har alle tilmeldt sig jobbanken  hvor Skive Kommune søger om ’sundshedsfaglig corona-assistance.’ Den har kommunen oprettet, fordi det forudses, at der vil blive brug for ekstra sundhedsfaglig arbejdskraft i forbindelse med den aktuelle krise.